Lubades rooli purjus juhi, riskite enda ja teiste eludega

Traditsiooniliselt tabab politsei jaanipäeva paiku roolist palju joobes juhte, viimastel nädalatel on Eesti avalikkust kohutanud hulk traagilistelt lõppenud liiklusõnnetusi, mille üheks põhjuseks on alkohol. Keegi meist ei soovi, et see jaanipäev oleks talle viimane.

Politsei on pühade ajal väljas lisajõududega, kuid suuremaks turvalisuseks on tarvis suhtumise muutumist – igaüks peab enne autosse istumist veenduma, et rooli taha istuv isik on täiesti kaine ja välja puhanud. Kui lubate rooli purjus juhi, riskite enda ja teiste eludega.

Samuti on seni avalikelt üritustelt sattunud arestimajja palju joobes alaealisi, vanemad peaksid oma laste tegevuse vastu rohkem huvi tundma ning hoidma nad eemal alkoholist.

Jätkuvalt teeb murelikuks ka olukord liikluses. Sellel aastal on juba hukkunud kolm inimest, neist üks joobes juhi süül. Inimvigastustega avariisid on juhtunud 16. Viie kuuga on tugeva liiklusjärelevalve abil tabatud 133 joobes mootorsõidukijuhti, neist 37 tabati korduvalt purjus peaga juhtimiselt. Lisaks avastati 107 joobes jalgratturit. Inimesed kipuvad unustama, et ka ebakindlalt liiklev jalgrattur seab ohtu ennast ja teisi.

Palju on roolijoodikute tabamisel politseile abiks olnud valvsad kodanikud, kes kahtlase sõidustiiliga autost kiiresti korrakaitsjatele teada annavad. Siinkohal tahaksin tänada kõiki teatajaid, kes aitasid potentsiaalse ohu teedelt kõrvaldada.  
Koostöö omavalitsustega

Esimene töine pool aastast hakkab lõppema ning ees ootavad puhkused. Loodame, et saate meeldivalt oma vaba aega veeta. Politsei pühendub suvelgi avaliku korra tagamisele, see periood oma paljude ürituste ja soojade ilmadega toob kaasa suure töökoormuse. Meie põhieesmärgiks on olemasolevate ressursside ja vahenditega osutada kõige paremat politseiteenust.

Üks edu võti turvalisuse loomisel on kindlasti hea koostöö kohalike omavalitsustega, mida peegeldab hiljutine politsei poolt omavalitsusjuhtide seas läbi viidud uuring. Omavalitsuste esindajate poole pöörduti küsitlusega seetõttu, et saada konstruktiivset tagasisidet kogukonnakesksele politseitööle.

Varasemad uuringud on näidanud, et omavalitsusjuhid soovivad politsei töö korraldamise osas aktiivselt oma avamust avaldada. Heameel oli tõdeda, et kõigi kuue Lõuna politseiprefektuuri haldusalasse kuuluva maakonna esindajad hindasid politsei tööd väga kõrgelt.

Jõgevamaal väljendub politsei ja kohaliku omavalitsuse koostöö põhiliselt vastastikuses infovahetamises ja töö planeerimises ning alaealiste vaba aja sisustamiseks mõeldud projektide läbiviimises. Osades omavalitsustes on loodud kohalike turvalisuse probleemidega tegelema spetsiaalne komisjon või töörühm, kus ka politsei osaleb.

Tänu omavalitsuste toetusele tagavad maakonnas korra abipolitseinikud. Politsei loodab edasise hea koostöö jätkumist nii omavalitsuste kui ka rahvaga. ES Turu-uuringute poolt maikuus läbi viidud uuringu järgi usaldab 73 protsenti rahvast politseid, mis lisab kindlustunnet, et oleme õigel teel.

Aina vägivaldsemad kuriteod

Rahva ja omavalitsusjuhtide usaldus suurendab politsei mainet ka noorte hulgas, kes parasjagu raske erialavaliku ees seisavad. Politseikooli kadetid on praegugi prefektuuris praktikal ning õpivad ametit. Hiljuti täienes Lõuna prefektuuri politseipere 16 politseikooli lõpetanud noore kolleegiga. Asjalikud ja tublid noored, kes on politseiniku eriala kasuks otsustanud, saavad dokumendid sisekaitseakadeemia politseikolled?i politseikooli astumiseks esitada 27. juunist 7. juulini.
Vaadates lühidalt tagasi möödunud viie kuu töötulemustele, on märgata erinevaid trende. Jõgeva maakonnas on aasta esimese viie kuuga näha olulist kuritegevuse langust. Registreeriti 352 kuritegu, mis on 13 protsenti vähem kui möödunud aasta samal perioodil. Positiivse tendentsina on märgatav varavastaste kuritegude ja avaliku korra raskete rikkumiste vähenemine. Jõgeva politsei avastas kokku 83 protsenti kõigist kuritegudest.

Muret tekitab aga asjaolu, et kohati on kuriteod läinud vägivaldsemaks. Seda iseloomustavad Jõgevamaal viie kuu jooksul toime pandud neli jõhkrat tapmist ja mitmed üliraskete kehavigastuste tekitamised, kus kannatanu surmast jäi puudu väga vähe.

Operatiivse tegutsemise tulemusena avastati need tapmised vahetult peale teate saamist ja kuritegudes kahtlustatavad isikud viibivad vahi all. Kurjategijaid ja kuritegusid analüüsides näen aga, et tegemist on sotsiaalse probleemiga, kus ainult politsei preventiivsest tööst jääb väheseks. Seetõttu peaks politsei tegema rohkem koostööd kohalike omavalitsustega ning miks mitte teha seda läbi turvalisusega tegelevate komisjonide või töörühmade.

AIVAR OTSALT
Lõuna Politseiprefektuuri prefekt

blog comments powered by Disqus