Lõuna prefektuuri parimaks kriminaalpolitseinikuks tunnistati Veiko Kõre

Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri parimaks kriminaalpolitseinikuks tunnistati möödunud aasta tulemuste põhjal Jõgevamaa kriminaaltalituse vanemuurija Veiko Kõre.

Mullu rakendas ta oma teadmisi ja oskusi ka mitme narkokuriteos kahtlustatava kinnipidamisel.

Parimate politseiametnike väljaselgitamisel võetakse arvesse ennekõike  objektiivseid hindamiskriteeriume ehk töötulemusi. Kriminaalpolitseinik Veiko Kõrele oli 2011. aastal üheks märkimisväärsemaks kordaminekuks narkokuriteo avastamine koostöös narkokuritegude talitusega  “Seoses sellega pidasime kinni ka mitu narkokuriteos kahtlustatavat jõgevamaalast.  Avastasime ka ülisuure koguse narkootikume, seda küll Tallinnast.”

Kõre sõnul oli eelmisel aastal ka  üsna palju vargusi. “Jõgevamaa oli üks väheseid maakondi, kus kuritegude  arv kasvas. Samas vargused vähenesid, põhiliselt varastatakse metalli, kütust, tungitakse sisse maamajadesse ja suvilatesse,” rääkis ta.  

Täiendab end pidevalt

Tormast pärit Veiko Kõrel tekkis keskkoolis soov politseinikuks saada ja ta lõpetas Eesti Sisekaitseakadeemia, kus õpingud kestsid neli aastat.

“Alustasin tööd Jõgevamaa kriminaalpolitseis, kus olen kõige kauem ametis olnud. Aasta töötasin ka Jõgeva politseijaoskonnas patrullijuhina ja Ida Prefektuuri sisekontrollis. Jõgevamaa kriminaalpolitseinikud alluvad Lõuna Prefektuuri kriminaalbüroole.

Meil on mõttelised tööpiirkonnad, milleks minul on Torma vald. Vastavalt vajadusele tegelen aga ka teistes Jõgevamaa piirkondades toime pandud kuritegude avastamisega. Mu töösuund on ennekõike jälitustegevus ehk kurjategijate kindlakstegemine, toimikute prokuratuuri  saatmine on teiste kolleegide hooleks,” rääkis ta.

Vanemuurija Kõre sõnul tuleb politseinikel ennast pidevalt täiendada. “Vajadust eneseharimise järele tekitavad paljuski muudatused seadustes. Osaleda tuleb ka uurimismetoodikat käsitlevatel koolitustel. Samuti sunnib õppima kuritegevuse nüüdisaegsemaks muutumine. Nii on levinud internetikuritegevus, mille avastamine on spetsiaalse politsei pädevuses. Tuleb tunnistada, et ka kurjategijad on targemaks ja kavalamaks muutunud. Rohkem on hakanud esinema latentset ehk varjatud kuritegevust, eriti sageli majandus- ja narkokuritegude hulgas. Nende kuritegude avastamine eeldab politseilt põhjalikku ja järjepidevat tööd, sest nende kuritegude kohta avaldusi enamasti ei tehta, kogu info tuleb ise koguda. Pingutame selle nimel, et seaduserikkujad varem kindlaks tehakse ja nad karistuse saavad,” rääkis ta. 

Pingeid maandab korvpalli mängides

Politseitöös ette tulevatest kriitilistest olukordadest rääkides ütles Veiko Kõre, et ametirelva pole ta veel kasutama pidanud. Küll on aga tulnud kokku puutuda noaga vehkijatega, kes eriti ettearvamatult võivad käituda joobeseisundis.

Kõre on ka Torma jahiseltsi eestvedaja ja on juba tabanud mitu trofeelooma. Küsimusele, kas jahihobi aitab vajaduse korral paremini relva käsitseda ka politseitöös, vastas ta, et

julgust relva käsitsemisel jahilkäik annab, oskust aga eriti mitte. Politsei püstol ja jahipüss on ikka piisavalt erinevad relvad.

Pingeid maandab Veiko Kõre ka Torma võistkonnas korvpalli mängides, kusjuures sportlik harrastus on talle toonud mitmeid  auhindu.   

Veiko Kõre soovitused turvalisuseks, kuritegevuse vältimiseks

*Inimesed, kellel maamajades või suvilates vanametalli leidub, võiksid selle ise kokkuostu viia. Muidu võivad selle minema tassida metallivargad, kes kevade tulles sagedamini ringi luusima kipuvad.

*Veomasinate ja traktorite kütusepaake ei tasu täis jätta, eriti siis, kui masinad seisavad kõrvalistes kohtades. Autokütus on kallis ja seda varastatakse pidevalt.

*Jalgrattaid ja rollereid tasuks hoida kinnistes ruumides luku taga.

*Maamajades ja suvilates ei maksa hoida kallihinnalisi  esemeid.

*Samuti ei maksa väärtuslikke esemeid hoida akna all. See provotseerib kurjategijat akent puruks lööma ja tuppa tungima.

*Varguste ennetamine on üldjuhul küll kulukas, kuid kokkuvõttes soodsam varastatud asjade asendamisest. Liikumisanduriga valgustid ja turvakaamerad territooriumil ning korralikud lukud raskendavad varaste tegutsemist.  

*Kui kohatakse kahtlase oleku või käitumisega isikut, tasub sellest politseisse märku anda, samuti võiks teada anda küla vahel tiirutavatest võõrastest autodest.

*Võimaliku kurjategija käitumine võib olla ettearvamatu ja ohtlik inimesele, kellel vastav ettevalmistus puudub. Arvestades seda, jäägu nende kinnipidamine ennekõike politseinike tööks.

*Küll aga tasub hästi meeles pidada isikute tundemärke, sõidukite numbreid ja väljanägemist ning muidki olulisi detaile, millest on abi kuritegude avastamisel.

*Arvestada tuleb asjaolu, et turuhinnast tunduvalt odavamate asjade käest kätte ostmisega soodustatakse varastatud asjade realiseerimist, seega ka varguste toimepanemist.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus