Lõuna päästekeskuses kogunes Jõgeva valla kriisikomisjoni toetuseks regionaalne staap

Tartus Lõuna päästekeskuses koondus kell 13.00 regionaalne staap. Saabi ülesanne on toetada Jõgeva valla kriisikomisjoni ja Elektrilevi Energia tänava alajaama tulekahjust tingitud elektrikatkestusest tekkida võivate probleemkohtade prognoosimisel ning lahenduste välja töötamisel. Jõgeva kriisikomisjoni kogunes Jõgeva päästehoones Aia 36, kus voolu saadakse generaatoriga. Tihedat koostööd tehakse Elektrileviga, kes on suhelnud suurklientidega ning praegu tõsiseid probleeme ettevõtete töös veel ei ole. Jõgeva haigla töö on tagatud generaatoriga. Valmiduses on generaatorid, mida vajadusel kriitilistes kohtades voolu andmiseks kasutatakse.

Jõgeva valla kriisikomisjoni info

* Jõgeva päästehoone juurde Aia tänav 36 on elanikele loodud mobiiltelefonide laadimispunkt.
* Jõgeva kortermajade kahel esimesel korrusel peaks veevarustus olema tänu generaatoritele taastunud. Mujal linna piires peaks vett saama orienteeruvalt kella 15st.
* Autokütust on võimalik saada Alexela Õuna tanklast, mis töötab generaatoril. Ka teised firmad otsivad võimalusi kütusemüük taastada.
* Telia mobiilimast on generaatoriga varustatud, seega ei tohiks nende mobiililevi katkeda. Teised mobiilioperaatorid otsivad probleemile lahendust.
* Jõgeva vallavalitsuse e-post ja lauatelefonid ei tööta, helistada tasub mobiiltelefonidele.
* Kriisiga seotud infot vahendab abivallavanem Viktor Svjatõšev telefonil 505 6644.
* Jõgeva katlamaja ei tööta.

blog comments powered by Disqus