Lõuna-Eestis jälgitakse kulupõletamise keelust kinnipidamist

Lõuna-Eesti Päästekeskuse tööpiirkonnas tegutsevad operatiivkorrapidajad hakkavad korraldama seiret, et jälgida kulupõletamise keelust kinni pidamist.

Alates 21. aprillist on kulupõletamine rangelt keelatud. Keelust kinnipidamise jälgimiseks teostavad Lõuna-Eesti Päästekeskuse tööpiirkonna operatiivkorrapidajad

Jõgeva-, Põlva-, Tartu-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaal seiresõite.

Keelust üleastujale võib kehtiva karistusseadustiku alusel ebaseadusliku kulupõletamise või tuleohutusnõuete rikkumise eest teha rahatrahvi füüsilisele isikule kuni 18 000 krooni ja juriidilisele isikule kuni 50 000 krooni. Kulu põletamisel võib tuleroaks sattuda ka mets ning sel juhul tuleb lisaks trahvisummale hüvitada veel keskkonnale tekitatud kahju.

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia instituudi (EMHI) andmetele tuginedes möödub 21. aprillil kõigis Eesti piirkondades lume sulamisest kaks nädalat, mis tähendab seda, et sellest päevast alates on kulu põletamine keelatud.

Tänavu on päästemeeskonnad üle Eesti saanud kulupõlengutele 1046 väljakutset, neist 431 Lõuna-Eesti kuude maakonda.

Päästeamet ja Lõuna-Eesti Päästekeskus kutsuvad inimesi üles mõistlikkusele ning tuletavad meelde, et looduses alanud tuleohtlikul ajal tuleb tuleohutusnõuetest rangelt kinni pidada.

Evelin Uibokand,
Lõuna-Eesti Päästekeskuse
avalike suhete büroo juhataja

blog comments powered by Disqus