Lõuna-Eesti saab moodsa ohtlike jäätmete kogumis- ja käitluskeskuse

Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kompleks valmis riigi ja erasektori koostöös, sellesse kuuluvad Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kogumiskeskus ja AS Epler & Lorenz ohtlike jäätmete käitluskeskus, teatas keskkonnaministeerium.


Kompleksis saab jäätmeid nii kohapeal käidelda kui ka pakendada, märgistada ja teistele käitlejatele suunata.

Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kompleksi haldab AS Epler & Lorenz, kes alustas 1991. aastal tegevust Tartus tööstusettevõtete õlijäätmete kogumise ja põletamisega esimese Baltimaadesse ehitatud põletusseadmega.

Tänaseks on põletusseade kaasajastatud ja selle tehnoloogia viidud vastavusse Euroopa Liidu jäätmepõletusdirektiiviga. Põletusseade võimaldab põletada erinevat liiki ohtlikke jäätmeid.

Ohtlikud jäätmed on sellised jäätmed, mis oma keemiliste või muude omaduste tõttu võivad kahjustada tervist või keskkonda, näiteks aegunud ravimid, päevavalguslambid, vanaõli, õlifiltrid, õlinõud, akud, patareid, happed, leelised, värvi- laki- ja liimijäätmed, pestitsiidid, asbest, elektroonikajäätmed jne. Ohtlikke jäätmeid ei tohi koos tavajäätmetega visata prügikonteinerisse ega vedada prügilasse, ka ei tohi neid ise kodus põletada, kallata kanalisatsiooni või visata metsa alla.

Ohtlikud jäätmed vajavad erikäitlust ja neid võivad käidelda vaid vastavat käitluslitsentsi omavad ettevõtted.

Ohtlike jäätmete kogumise ja käitlemise süsteemi hakati Eestis koos Taani spetsialistide abiga rajama juba 1990. aastate alguses. Nüüdseks on välja arendatud riiklik ohtlike jäätmete käitluskeskus Vaivara vallas ja kogumiskeskus Tallinnas; Lõuna-Eestis valmis juba kolmas kogumis- ja käitluskeskus.

Vooremaa

blog comments powered by Disqus