Lõuna-Eesti Päästekeskus teeb koostööd omavalitsustega

Lõuna-Eesti Päästekeskuse direktor Margo Klaos märkis kohtumisel Jõgevamaa omavalitsusjuhtidega, et päästestruktuur ja omavalitsused peaksid ühiste jõupingutustega tagama, et valdadesse ja linnadesse oleksid paigaldatud kvaliteetsed teeviidad ja tänavate nimesildid ning kohanimede kasutamisel ei tekiks kahtepidi mõistmist. “Kui sellised tingimused täidetud, on piisavalt lootust, et operatiivauto koos meeskonnaga jõuab õigeaegselt õnnetuspaika, ” lausus Klaos.

“Praegu sõlmivad omavalitsused lepinguid teede talihoolduseks. Soovitaksin omavalitsustel kokku leppida ka selles, et olukorras, kus tuleb tagada kiirabi või tuletõrjemasina pääs objektini, tullakse operatiivselt ja eelisjärjekorras ka teed lumest puhkaks lükkama, ” märkis ta.

Margo Klaose arvates tasuks Lõuna-Eesti Päästekeskusel ja omavalitsustel läbi mõelda ka tegevusplaan juhks, kui ühes või teises piirkonnas tekib pikemaajaline kriisiolukord, näiteks loodusõnnetuse või õlireostuse tõttu.

Klaos märkis, et Jõgevamaal on päästestruktuurid ja omavalitsused ka senini tõhusad koostööd teinud. “Pala, Puurmani, Jõgeva vald ja Mustvee ning Põltsamaa linn on kinkinud suitsuandurid peredele, kus lapsed lähevad esimesse klassi. Kiitust väärib ka Jõgeva linnavalitsuse algatus kinkida suitsuandurid eramajade omanikele,” ütles Lõuna-Eesti Päästekeskuse juht.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektori Ants Orgulase sõnul on linna- ja vallavalitsused koostööst Lõuna-Eesti Päästekeskusega igati huvitatud ja aitavad kaasa selle edukale korraldamisele

Ettepaneku konkreetseks ja põhjalikuks koostööks teeb Margo Klaos ka teiste maakondade omavalitsustele, mis paiknevad Lõuna-Eesti Päästekeskuse tööpiirkonnas.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus