Lossi tänaval alustati renoveerimistöödega

Põltsamaal on linna läbivad põhiteed enam-vähem korda saamas. Seda küll teatud mööndustega. Praegu on käsil Lossi tänava renoveerimine, kus käib tegevus tervisekeskuse ja linna piiri vahelisel lõigul.


Põltsamaa vallavalitsuse teedespetsialisti Aivar Aigro sõnul algas Lossi tänava remont esmaspäeval. „Praegu on ette võetud süvafreesimine. Tervisekeskusest kuni Sauna sillani ning Suurest sillast kuni Pargi tänavani tehakse tasandusfreesimine,“ selgitas Aigro käimas olevate ja ees ootavate tegevuste sisu.

Hetkel toimub tee muldkeha avamine, mis tähendab, et teepeenrast eemaldatakse sinna aja jooksul kogunenud savikiht, mis takistab tee muldkehast vee välja imbumist. Eemaldatav savikiht asendatakse dreenmaterjaliga, mille tulemusena saab vesi muldkehast välja imbuda. Lahtikaevatud muldkehale pannakse geotekstiil, selle peale dreenikiht, millle paigaldatakse killustik ja selle peale pannakse kahekihiline asfaltkate.

Suure silla ja Pargi tänava vahelisele lõigule ning Sauna silla ja tervisekeskuse vahelisele lõigule, kus teostatakse tasandusfreesimine, pannakse ühekihiline asfaltkate.

Tasandusfreesimine teostatakse vahetult enne asfalteerimist. Pargi tänava ja Sauna silla vahelisele lõigule jõe poolsele küljele paigaldatakse põrkepiire. Töid teostab Tartu TREV.

„Siiani on tööd hästi kulgenud. Praegune tööde graafik lubab eeldada, et kui looduslik takistus töid tõsiselt häirima ei hakka, peaks juulikuus Lossi tänav renoveeritud saama. Usun et tööde teostaja peab oma sõna,“ usub Aigro.

Paraku ei õnnestunud raha saada Lossi tänava Suure silla ja Lossi ristmiku vahelise lõigu remontimiseks. Aivar Aigro sõnul on sellel lõigul kavas asfaltiga profiiliparandust teha. „Järgmisel aastal proovime uuesti lõigu põhjalikuks remondiks raha taotleda,“ lausus teedespetsialist.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus