Lõpuaktused toimuvad ka sel aastal, kuid teisiti

Nii mõnigi lapsevanem ja lähimad sugulased on pikisilmi oodanud, kui nende võsuke lõpetab kooli, teeb seda hästi ja silmapaistva tulemusega. See on moment elus, kus saab lapsele tunnustust jagada ja omal kombel näidata, et temast hoolitakse. Elu kiskus kurvaks aga märtsi keskel, kui selgus, et sel aastal saab olema kõik teisiti.


Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tundis kolmapäevases riigikogu infotunnis rõõmu, et inimeste käitumine ja pandeemia on jõudnud sinnamaani, et võime lõpetamiste puhul rääkida reaalsest kokkusaamisest. Eelmisel nädalal saatis ministeerium koolidele võimalike küsimuste vastused, aga väga palju on otsustusõigust koolijuhil.
Üks lähenemine, mida haridus- ja teadusministeerium on palunud kaaluda, on see, et lapsevanemad ja suguseltsid võiksid pigem kodus olla ja jälgida aktust distantsilt. „Juunis on veel suuremate kogunemiste piirangud. Mis tähendab, et klassikalises mõttes lõpupidusid, mida noored ju ootavad, toimub väga vähe,“ ütles Reps. „Hästi palju on pakutud nutikaid digilahendusi. Seega usun, et erisuguseid mõnusaid variante siin kindlasti tuleb.“

Erinevad variandid

Koolides on käinud ettevalmistused, kuidas lõputunnistusi väärikalt jagada ning sündmus meeldejäävaks muuta. Põltsamaa ühisgümnaasiumi huvijuht Sirje Ange selgitas eri võimalusi.
„Parim variant on A, mille järgi aktused toimuvad juba eelnevalt paika pandud ajal. See tähendab, et 9. klasside aktus toimub kolmapäeval, 17. juunil kell 16 ja 12. klasside aktus neljapäeval,18. juunil kell 16. Aktusel osalevad kõik lõpetajad ja nende vanemad. Kui ilm võimaldab, saame teha aktuse kooli õues. Kui ei, siis aulas. Püüame hoida 2 + 2 reeglit. Kätlemist ei toimu, õpilasele annab tunnistuse direktor, klassijuhataja on direktori kõrval, kuid ei kätle ega anna midagi üle.“
Ange sõnul puhkpilliorkester sel aastal ei esine, muusika tuleb plaadilt. Üles astuvad üksikesinejad, solistid ja muusikud. Sugulased ja sõbrad aktusel ega pärast aktust õnnitlemisel ei osale, mis tähendab, et lillede üleandmist ja lõpetajate õnnitlemist pärast aktust ei toimu. „Teeme ainult klassi ühispildi. Sugulased ja sõbrad saavad jälgida ülekannet veebi vahendusel. Kuid desinfitseerimisvahendid peavad olema aula ukse juures ruumi sisenedes.
Teine on variant B, kus aktused tehakse igale klassile eri ajal. Näiteks kell 12, 14 ja 16. Pärast iga aktust ruum desinfitseeritakse. Saalis on ühe klassi õpilased ja nende vanemad. Sugulased ja sõbrad aktusel ega pärast aktust õnnitlemisel ei osale. Nii ei toimu õues ka lõpetajate õnnitlemist ja lillede üleandmist. Teeme ainult klassi ühispildi. Sugulased ja sõbrad saavad jälgida ülekannet veebi vahendusel,“ selgitas Ange.
Kui juunis ei võimalda olukord aktuseid korraldada, lükatakse need Ange kinnitusel edasi juulisse. Näiteks 9. ja 10. juuli peale. Aktused tehakse kas A või B variandina.
„Viimane variant on C, kus aktused toimuvad veebi vahendusel. On etteasted, direktori kõne, õpilastele loetakse ette lühiiseloomustused ja tunnistuse saab õpilane kätte sekretäri käest kindlaks määratud ajal. See on viimane variant, kui olukord peaks väga kriitiline olema.“

Aktus ära ei jää

Jõgevamaa gümnaasiumi direktor Priit Põdra ütles, et pidevalt muutuvas olukorras, kus juhised inimeste kogunemise võimalikkuse ja tingimuste asjus muutuvad nädalate ja päevadega, on praegu väga raske ette näha, milline olukord on 22. juunil, kui toimub Jõgevamaa gümnaasiumi VII lennu lõpuaktus.
„Selge on see, et nii oluline sündmus toimub,“ kinnitas Põdra. „Täpne läbiviimise vorm, sisu ja koht sõltuvad sel hetkel kehtivatest piirangutest. Tahame selguse majja tuua hiljemalt nädal enne aktust. Kas saab kasutada kooli aulat, mõelda välisündmuse korraldamise peale või teha aktus virtuaalsel teel – sellele annab vastuse kõige targem meie seast ehk aeg,“ ütles Põdra.
Avinurme gümnaasiumi direktor Urve Tooming aga leidis, et praeguste teadmistega välistavad nad kindlasti olukorra, kus lõputunnistused jagataks laiali posti teel või virtuaalselt. „Mõtleme ikka sellele, et lõpuaktused toimuvad reaalselt, paremal juhul aulas või teise variandina vabas õhus,“ ütles koolijuht. „Aktus tuleb kindlasti meeldejääv nii lõpetajale kui ka tema perele. Täpset lõpuaktuste korraldamise kuupäeva ei ole veel paika pandud, kuid see saab olema pärast jaanipäeva. Seega on aktusteni veel üle kuu aega ja loodame, et leevendusi ürituse korraldamiseks lisandub veel.“
Avinurme lõpuklassid ei ole sel aastal suured, mis välistab ka suure rahvahulga kogunemise. „Usun, et suudame järgida sel ajal kehtivaid piiranguid, sh ka 2 + 2 põhimõtet. Kui peaks midagi ootamatut juhtuma, tuleb kõige mustema stsenaariumi puhul kasutada digilahendusi. Oleme loovad ja saame sellega kindlasti hakkama – soovime ju oma lõpetajatele parimat,“ lisas direktor.

INDREK SARAPUU

blog comments powered by Disqus