Lõppkontserdile vaid Adavere trupp

Üleeile avalikustas Koolitantsu zhürii need 115 tantsu, mis osalevad festivali 18. ja 19. aprillil toimuval lõppkontserdil. Jõgevamaa tantsutruppide ja juhendajate looduist pääses sinna vaid üks — Adavere Põhikooli tantsurühma esitatud “PuVa tegelased”, mis võistles vabatantsu kategoorias.

Piirkondlikud tantsufestivalid, millelt lõppkontserdile pääsejad välja valiti, toimusid möödunud nädalal Pärnus, Valgas, Jõhvis ja Tallinnas. Algselt pidi toimuma viis piirkondlikku festivali, aga majanduslikel kaalutlustel otsustati piirduda neljaga. Et ära jäeti just Tartu festival, tuli Jõgevamaa tantsijatel ette võtta oodatust natuke pikem sõit ja käia ära Valgas. Mäletatavasti pääses meilt piirkondlikule festivalile 13 truppi 14 tantsuga. Lõppkontserdile pääses neist, nagu öeldud, vaid Adavere trupi “PuVa tegelased”, Jõgeva Muusikakooli huviosakonna tantsurühm Monte pälvis aga tantsuga “Pahalased” (võistles samuti vabatantsu kategoorias) arengu eripreemia. Selliseid preemiaid anti Valga festivalil välja kaks ning need olid mõeldud tantsudele, mis on maakondliku tantsupäevaga võrreldes kõige suurema arengu läbi teinud.

“Maakondlikul tantsupäeval tüdrukutel veel “Pahalaste” jaoks spetsiaalset kostüümi polnudki,” ütles üks Monte juhendajatest Marika Järvet. “Piirkondliku festivali ajaks said need muretsetud. Ning tüdrukud võtsid end maksimaalselt kokku ka.”

Marika Järveti sõnul sündis “Pahalased” Monte teise juhendaja Ruben Roosi pakutud ideest, mille tüdrukud üsna iseseisvalt tantsuks vormisid. Selle üle, et lõppkontserdile edasi ei pääsetud, tantsijad Marika Järveti sõnul kurvad ei olnud.“Nad olid eripreemia ülegi väga õnnelikud,” ütles ta.

Adavere trupi juhendaja Terje Õunapuu sõnas aga, et ega nad edasipääsemist väga loota julenud, sest Valgas ei kukkunud neil “PuVa tegelased” välja sugugi ideaalselt.

“Kui esmaspäeval uuesti kokku saame, eks siis vaatame, kas tüdrukud rahulduvad vaid sellega, et edasi said, või on valmis Pärnus paremini esinemise nimel tantsu kallal edasi töötama,” ütles Terje Õunapuu.

Võistleb edasi pääsenud rühm küll VII-IX klasside vanuserühmas, ent tegelikult on selles tantsijaid alates IV klassist: eraldi IV-VI klassi rühma moodustamiseks nappis Adavere kooli neis klassides tüdrukuid ja nii tehti üks üsna kirju vanuselise koosseisuga rühm.

Et seekord meilt ainult üks tants edasi pääses, oli osalt tingitud muudatustest, mis viidi konkursi reglementi sisse vahetult enne piirkondlikke festivale. Nimelt leidsid festivali korraldajad, et oludes, kus tantsukategooriaid on juurde tulnud, senine nn kvoodisüsteem enam ei toimi, sest kõigil piirkondlikel festivalidel ei jätku kõigisse kategooriatesse piisavalt tantse, mida omavahel võrrelda. Seepärast leiti õigem olevat hinnata eri kategooriate tantse n-ö absoluutarvestuses ehk sõltumata sellest, millisel piirkondlikul festivalil osaleti. Niisiis vaatas zhürii algul kõik piirkondlikud festivalid üle ja alles siis otsustas, missugused tantsud edasi pääsevad.

“Suurematest ja tugevamatest piirkondadest muutus edasi saamine nüüd senisest lihtsamaks, väiksematest ja nõrgema tasemega piirkondadest seevastu raskemaks,” ütles Terje Õunapuu. “Ega ma ei teagi, kumb variant õigem on, kas vana või uus. Ühest küljest tahaks ju tõesti lõppkontserdil näha kõige paremaid tantse, teisalt võiksid ikka kõik piirkonnad seal esindatud olla.”

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus