Lõpetati keha ja vaimu tervendav projekt

Maikuus lõppes Jõgeva linna ja valla ühisprojekt “Terves kehas terve vaim”, mille käigus viidi poolteise aasta jooksul läbi üle kolmekümne koolituse, õppepäeva ja spordivõistluse ning millest sai osa ligi kaks tuhat inimest.

Projekti rahastas Euroopa Liidu sotsiaalfond ning selle eelarve oli 21 172 eurot, millest kasutati ära 18 315 eurot. Selle summa eest sai Jõgeva linnas ja vallas tervist edendavatest sündmustest ja koolitustest osa üle tuhande üheksasaja huvilise.

Poolteise aasta jooksul viidi läbi üheksa koolitust. Kõige populaarsem neist oli Marika Blossfeldti tervisliku toitumise ja jooga koolitus, kus osales üle viiekümne inimese. Populaarne oli ka füsioterapeut Martin Tohti liikumise, mediteerimise ning enesetervendamise teemaline koolitus. Kahjuks võttis väga vähe inimesi osa tubakasõltlastele suunatud koolitusest, kus räägiti suitsetamise kahjulikkusest ja anti nõu sõltuvusest vabanemiseks. Osalejaid oli vaid seitse,  mis näitab, et suur osa suitsetajatest pole valmis oma harjumusest loobuma või ei soovi seda avalikult teha.

“Igaüks peab oma deemonitega ise võitlema,” nentis üks tundmatuks jääda sooviv meesterahvas, kes on korduvalt proovinud erinevate vahenditega suitsetamist maha jätta.

Veel vähem oli osalejaid koolitusel “Kuidas aidata endal ja oma lähedastel alkoholi liigtarbimist vähendada” — seal oli huvilisi vaid viis.

Oleks hea,  kui siinkohal öelda saaks, et vähene osalejate arv näitab probleemi puudumist. Kahjuks on tõsiasi ikkagi see, et probleem on vägagi olemas, koolituse sihtrühm kipub aga seda pigem eirama.  

Näidistundidest kasvasid välja püsivad treeningugrupid

Väga populaarsed olid projekti raames eelmisel aastal ja tänavu Eesti iseseisvuspäeval Kuremaa terviseradadel läbi viidud tervisepäevad, kus osales kokku ligi kolmsada inimest. Hea oli tõdeda, et neist pea pooled olid mehed.

 Oleme tervisepäevi rikastanud meestele huvi pakkuvate tegevustega nagu tennis, kuulitõuge, jalgpall, suusatamine jne,” märkis projektijuht Erki Teder.

Ka aasta jooksul korraldatud tasuta ujulapäevad, mil huvilised ka Kuremaale kohale viidi, toimusid just selle projekti raames. Seda võimalust kasutas üle viiesaja inimese. Ujulas said huvilised juhendajalt näpunäiteid ning üheskoos tehti treeneri juhendamisel ka vesiaeroobikat,” lisas Teder.

Korraldati ka matkad Endla looduskaitsealale, Alam-Pedja looduskaitsealale, Norra-Oostriku allikatele ja Soomaale. Matkadel olid juhendajateks keskkonnaameti spetsialistid, seega saadi ka teadmisi loodusest, eriti märgalade taimestikust.

Mitmetest näidistreeningutest kasvas aga välja kaks treeningugruppi, mis jätkavad ka pärast projekti lõppemist. Need on Marika Prave juhendatud jooga ja jõuharjutuste treening ning jõusaalitreening Ailer Mõtsari juhendamisel. Näidistreeningutest kõige eksootilisemad olid jiu-jitsu ja maasvõitluse näidistreening. 

Võistlused tõid rahva kodunt välja

Projekt ei koosnenud ainult koolitustest ja treeningutest, vaid viidi läbi ka seitse piirkondlikku võistlust, mille korraldajateks olid peamiselt külaseltsid. Esimene neist viidi läbi eelmise aasta augustis Siimustis ning viimane  nüüd mai lõpus Vaimastveres.

Sportmängudel ei võisteldud enamasti traditsioonilistel aladel, vaid kavas olid mängud, mis kõikidele jõukohased ning pakkusid lisaks võistlusmomendile ka mõnusat meelelahutust. “Ettevõtete ja külade sportmänguvõistlused osutusid üllatavalt populaarseiks, neil lõi kaasa palju selliseid inimesi, kes mujal projekti tegevustes ei osalenud ja kes ei ole ka varem piirkonna terviseedenduslikes ettevõtmistes kaasa löönud,” rääkis Erki Teder.

Korraldajad tõdesid, et projekti mõju on jätkusuutlik, sest paljudel inimestel on tekkinud soov regulaarselt liikumisharrastusega tegeleda, inimesed on saanud rohkem teadlikuks erinevatest treeninguvõimalustest linnas ja vallas nii näidistreeningute kui infovoldiku abil.

“Mitmeid projekti raames ellu viidud tegevusi on kavas jätkata edaspidi Jõgeva linna ja valla omavahenditega ja inimeste omaosaluse toel,” lubas projekti eestvedaja Erki Teder.

Jõgeva linna ja valla ühisprojekt “Terves kehas terve vaim” arvudes

Eelarve 21 172 eurot, millest kasutati ära 18 315 eurot

Rahastaja Euroopa Liidu Sotsiaalfond, Jõgeva linn, Jõgeva vald

Osalejaid 1971, neist 1271 naised

Sündmused:

Üheksa koolitust

Neli tervisepäeva (kaks Kuremaal, kaks Jõgeval)

Kuus Kuremaa liikumispäeva ujulas

Kaks jalgrattamatka

Neli loodusmatka

Virgestusatraktsiooni paigaldamine Jõgeva staadionile

Mitmesugused näidistreeningud

Seitse sportmänguvõistlust 

Koostööpartnerid:

Anneli Lääne SA-st Innove, projektijuhi abi Marika Prave ja projekti raamatupidaja Alge Kuppart, maavalitsuse terviseedenduse spetsialist Maiu Veltbach, SA Jõgeva Sport, Aita Saksing, Aimur Säärits, Andres Niinemäe, Toomas Muru, Ester Orav, Kuremaa ujula, AS Atko Liinid, keskkonnaameti spetsialistid, Jõgeva valla külade MTÜ-d.

i

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus