Loovtants aitab positiivselt mõelda

Pala vallas Ranna rahvamajas peeti jaanuari lõpus loovtantsu õpituba, läbiviijaks Jõgeva Muusikakoolis ja Alatskivi Kunstide Koolis loovtantsu, tantsulist improvisatsiooni ja kontakttantsu õpetav Ruben Roos.

Õpitoa eesmärk oli tutvustada üht nüüdisaegset tantsustiili —loovtantsu, mis aitab väljendada liikumise kaudu oma tundeid ja keskenduda iseendale. Tants on olemuselt improvisatsiooniline, sellesse on kaasatud ka kujutlusvõime, loovus ja mälu. Areneb kehatunnetus, tasakaal ja koordinatsioon.

Loovliikumine pakub võimalust ühendada erineva liikumiskogemusega lapsi nii, et kõigil oleks samaaegselt põnev ja vahva tegutseda. Loovtantsus ei ole valet liikumisviisi, vaid iga inimene saab end näidata sellisena, nagu ta on. Tants õpetab meid paremini tajuma ümbritsevat, teisi ja ennast.  

Kaks erinevat vanuserühma

Loovtantsu õpituba toimus kahele vanuserühmale – kuni seitsmeaastastele, kes osalesid koos emadega, ja põhikooliõpilastele. Loovmängud kutsusid väiksematel lastel esile positiivseid emotsioone, sest lapsed said kasutada oma fantaasiat, tunnetada iseennast ja oma keha. Nad pidid liikuma kas väga kiiresti või aeglaselt, suurte või väikeste sammudega.

Mängiti koordinatsiooni arendavaid mänge, kus tunnetati kinnisilmi helisid, mis lähenesid ja kaugenesid. Liiguti heli suunas või kaugeneti sellest. Läbiti kujutletavat takistusterada. Jäljendati tantsuõpetajat ning kaaslasi. Katsetati kellekski teiseks kehastumist. Üks paarilistest lasi oma kehal vabalt ja aeglaselt liikuda ning teine kordas samu liigutusi, püüdis olla tema peegelpilt.

Jäljendati ka elutuid asju, näiteks langevat siidrätikut. Algul vaadeldi ja kirjeldati rätikut, siis visati see õhku ja langeti koos sellega.  

Liigutustekeele õppimine algab keskendumisest

Põhikooliõpilastele tutvustati liigutustekeele õppimist, mis algab keskendumisest, mil muutub ebaoluliseks kõik ümbritsev. Tekib uus kogemus kehast, ruumist ja liikumisest. Oluline on viibida selles hetkes.

Loov liikumine annab kehale võimaluse olla suunaja, vabastada ta mõistuse poolt ette kirjutatud normidest ja reeglitest.

Päris lõbus oli harjutusi teha ka mitmekesi. Prooviti kontakttantsu ja tehti tasakaaluharjutusi, mis õpetas koostööd.  Õpiti üksteist tunnetama kaalujagamise kaudu. Harjutused tuletasid meelde lapsepõlveaegseid mänge.

Loovtantsu õpitoas osalejad jäid kogetuga väga rahule ja tunnistasid, et igasugune loominguline tegevus, mis on jõukohane, aitab tekitada positiivseid emotsioone ja tõsta eneseusaldust. Õpitoa korraldas MTÜ Kaldapiäskesed ja seda toetas Eesti Kultuurkapital. 

PIRET KAUR

blog comments powered by Disqus