Loometööde võistlus kutsub üles keskkonnasäästlikkusele

MTÜ Peipsi Koostöö Keskus ootab Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi projekti „GreenMind” raames Peipsi järve keskkonnateemalisi loometöid.


Loomingulisteks eneseväljendusteks võivad olla nii koomiksid, fotod, fotokollaažid, videod ja animatsioonid kui ka erinevate meediumite kombinatsioon. Konkurss toimub esimest korda. Tööde esitamise tähtaeg on
10. veebruar.
Konkursi eesmärgiks on loovtööde kaudu ajendada inimesi keskkonnasõbralikumale käitumisele. Oodatakse töid, mis kannavad edasi sõnumeid Peipsi järvest kui piiriülesest veekogust juhtides tähelepanu nii järve keskkondlikele, sotsiaalsetele kui majanduslikele probleemidele ning annaks tulevikuks ettekujutuse olukorda parandada.
„Vaatamata jõuluperioodi ja koroonaviiruse käes pooluinunud maailmale on konkursi vastu tuntud üsna elavat huvi,” tõdes Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht Ederi Ojasoo. Juba on töid esitatud.
„Konkursi teema tuleneb projekti üldisest eesmärgist, milleks on rohelise maailmavaate levik avalikkuse seas, mis aitab kaasa piirkonnas keskkonnasõbraliku, energiatõhusa ja atraktiivse elukeskkonna arendamisele,” selgitas Ojasoo.
Kümnel parimal on võimalus osaleda juunikuus kolmepäevasel õppereisil Pihkvasse, kus toimub ka ühisseminar Pihkva piirkonnas toimunud sarnase konkursi võitjatega.
„Möödunud aasta lõpp lõi sassi ka mõningad Peipsi Koostöö Keskuse plaanid. Näiteks kavandatud loometegevusliku töötoa asemel hoopis väike õppevideo, kust konkursil osalejad saavad ammutada mõtteid ja mis tutvustab sotsiaalreklaami. Seda on võimalik vaadata meie kodulehelt.
Projekti GreenMind raames on oodata veel teisigi põnevaid tegevusi ja ettevõtmisi sel aastal,“ selgitas Ojasoo.
Konkursi võidutöödest valmivad teise etapi raames ökosotsiaalreklaamid, mida kasutatakse Venemaal Pihkva oblastis ja Tartu ja Põlva maakonnas avalikel reklaamtahvlitel ja ka korraldajate veebisaitidel.
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014–2020 eesmärk ongi edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.
ULVI TAMM

blog comments powered by Disqus