Loomade koht ei ole tsirkuses

Palamusel toimub sel pühapäeval tsirkus, kus trikkidega astuvad üles koolitatud kuninglikud puudlid, Hiina kana, kassid, tuvid, küülik. Loetelu lõpetab kolm punkti, millest ei saa aru, kas see on lõplik või tuleb ebameeldivaid üllatusi veel.


Lugu on seda ootamatum, et loomatsirkus on nähtus, mis kuulub täiega ajaloo prügikasti. Seda tõestas ka 2017. aasta september, mil Eesti keelustas tsirkuse metsloomadega. Otsuse taga oli suur töö, loomakaitsjad ja muidu loomasõbrad nägid selle nimel aastaid vaeva. Töö käib aga edasi, sest koduloomatsirkus Eestis keelatud ei ole.

See on ka põhjus, miks võivad koerad, kassid, tuvid ja muud loomad Palamusel trikkidega üles astuda. Põhjuseid, miks loomade koht tsirkuses pole, leiab mitu.

Esiteks ei ole tagatud loomade heaolu, puudub liikumisruum, loomuomased tingimused ning elurütmi segavad pidev müra, valgus ja vibratsioon. Liiatigi, kuna Eestis loomatsirkust ei ole, tulevad need kohale enamasti lähiriikidest. Pikki vahemaid läbivad sõidukid on halva ventilatsiooniga ja imepisikesed, tekivad hügieeniprobleemid, mis omakorda suurendavad loomade haigestumisriski. Paraku pole tsirkuse rändava iseloomu tõttu kellelgi võimalik neljakäpalistele veterinaarabi pakkuda.

Ja mis kõige olulisem: loomad ei taha hüpata läbi põlevate rõngaste, hoida ninal kurikaid ega teha muud, mis pole neile loomupärane. Olgugi et kodustes tingimustes elavad loomad võivad peremehega koos aeg-ajalt trikitada, on see hoopis midagi muud kui tsirkuses ülesineda. Viimases toimub õppimisprotsess sageli vägivaldselt, põhjustades loomadele hirmu ja valu ning tekitades neis stressi. Mitte ükski loom ei soovi vabatahtlikult tsirkuses töötada!

Argument, justkui tahaksid ja peaksid lapsed loomi just tsirkuses nägema, ei pea paika. Arengupsühholoogid on tõestanud, et viies lapsi loomatsirkusesse, saavad nad kaudse signaali, et loomad on asjad, mida võib kasutada ning kelle valu ja kannatusi võib ignoreerida. See ei õpeta lastele empaatiavõimet ega oskust näha, kui kellelegi tehakse liiga või kedagi alandatakse.

Lapsed, keda on õpetatud teistega arvestama ning kohtlema loomi austusega, saavad aru, et nende vajaduste kõrval on ka teised inimesed ja loomad. Nad mõistavad, et endast väiksematest tuleb lugu pidada ja neid aidata. Lisaks annab see teada, et mitte kedagi ei tohi oma lõbuks ära kasutada, veel vähem alandada.

Loomatsirkused kuuluvad ajalukku ning neile ei ole kohta tänapäeva maailmas. Ajal, mil lastele saab loomi näidata nende loomulikus elukeskkonnas nii video kui ka pildi vahendusel, pole ühtegi põhjust, miks peaks seda tegema tsirkuses. Seda üllatavam on, et ajal kui paljud omavalitsused loobuvad loomatsirkusest, on Jõgeva vald otsustanud kassid, koerad, küülikud ja muud loomad trikitama lubada. Sellisel meelelahutusel ei tohiks mingil juhul Eestis kohta olla, liiatigi meie vallas.

Selle asemel, et pühapäeval tsirkusesse minna, võiks laupäeval sammud seada hoopis pealinna, loomade heaks toimuvale rongkäigule. Ettevõtmisega juhitakse tähelepanu nii karusloomafarmide kui ka koduloomade tsirkuses kasutamise keelustamise vajadusele.

KERTTU-KADI VANAMB, ajakirjanik

blog comments powered by Disqus