Looduspärandile saab edukalt tulevikku rajada

Geopargi temaatikat on Jõgeva ja Tartu maakonns arendatud pea kolm aastat. Ees ootavat uut Leader-perioodi silmas pidades otsustati käia Taanis vaatamas, kuidas sealne Odsherredi geopark toimib.

Jõgevamaa Koostöökoja hindamiskomisjon, koostööpartnerid ja juhatuse liikmed väisasid oktoobrikuu viimasel nädalal Taani Kuningriiki. Taani oli esimesi riike, kes Eesti riiki iseseisvumisel tunnustas ja kes sõlmis 1993. aastal meiega esimesena viisakohustuse kaotamise lepingu.


Õppereisi sihtkohtadeks olid Eesti saatkond ja Odsherredi geopark. Saatkonna külastuse eesmärk oli tutvustada Jõgevamaad ja uurida võimalusi ettevõtlusalaste kontaktide arendamiseks.

Odsherred, Taani esimene geopark

Eesti suursaadik Katrin Kivi tutvustas Taani riiki, poliitilist olukorda ning tulevikuarenguid ja koostöösuhteid eestlaste ja taanlaste vahel. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ekspordikonsultant Taanis Lucie Neoralova julgustas looma kontakte läbi saatkonna, kus nii mitmedki Eesti ettevõtjad on oma eduloole alguse saanud. Näiteks on koostööst puidu- ja metallitööd tegevate ettevõtjatega huvitatud Taani ärimehed.


Taanis elab palju eestlasi, kes on sinna omal ajal õppima läinud ja nüüdseks elama jäänud. Jõgevalt pärit Mae Veskis Hove tutvustas Kopenhaagenit ja Taani riiki kui kuningriigi kodanik. Taanlased on väga täpsed ja peavad lugu perekonnast. Tööaega kasutatakse maksimaalselt töötamiseks ning töövälisel ajal tööd ei tehta.

Odsherredi geopark on Taanis esimene ja sai sellel aastal Ülemaailmse Geoparkide ja Euroopa Geoparkide võrgustiku liikmeks. Selle aasta septembri seisuga on maailmas kokku 111 geoparki 32 riigis, neis 64 asub 22 Euroopa riigis.

Värskelt tunnustatud geopargi pindala on 355 km2 ja piirkonnas elab ca 25 000 elanikku. See on ajalooliselt kuulus puhkepiirkond taanlastele ja see on nii ka tänapäeval, mil piirkonna elanike arv suvel mitmekordistub. Odsherredi kommuuni juht Thomas Adelskov selgitas geopargi loomise ideed: see on võimalus tuua kokku kõik meie tugevused ja ühendada need. Geopargi loomine sai alguse pärast viimast suurt majanduskriisi, mil taanlased mõistsid, et väliseid mõjutusi saab leevendada, kui ise muutuda tugevamaks ja iseseisvamaks.

Ainulaadne looduspärand annab ainest

Geopargi loomise ajendiks sai piirkonna ainulaadne looduspärand, mis pärineb viimasest jääajast. Mõisteti, et koha ajalugu ja pärand annab ainest lugudeks ja tegevusteks, mille kaudu piirkonda tutvustada ja arendada ning elavdada ettevõtlust. Nii on leitud seosed kohaliku toidu ja geoloogia vahel, kunsti ja geoloogia vahel ning kultuuripärandi ja geoloogia vahel.

Odsherredi geopargi geoloogiline eripära annab ainest paljudele väikeettevõtjatele. Need on kunstnikud, keraamikud, toitlustusasutused, põllumajandusettevõtted. Jääaja  kujundatud ja loodud viljakas pinnas on edu aluseks põllumajanduses, kus köögiviljakasvanduste toodang jõuab lauale tipprestoranides. Näiteks on väike veinitööstus saanud alguse kohapealsetest oludest. Mitmendat põlve taluperemees rajas tootmise mitmekesistamiseks ja kõrge lisandväärtusega toodete saamiseks Ornbergi viinamarjaistanduse. Kattegati lahe ääres valmivatest marjadest toodetakse aastas keskmiselt 6000 pudelit kvaliteetveini. Sellel aastal tunnustati Ornbergi veinitööstust kui Taani parimat.  

Väärtustavad kohalikku toitu

Odsherredi geopargis on kesksel kohal kohaliku toidu väärtustamine,  selle arendamine ja turundamine ning seetõttu on tooted märgistatud kahel viisil: tooted, mis on kasvatatud Odsherredi viljakatel põldudel ning tooted, mis põhinevad 50 protsendi ulatuses kohalikul toorainel.

Restoranide menüüde esilehekülgedelt saab teada talude nimed, kust pärinevad toiduained, mida on roogade valmistamisel kasutatud.

Geopark on olnud aluseks väikeettevõtjate koostöövõrgustiku tekkele. Asjalikke koostöösuhteid on seoses geopargiga tekkinud mitmeid. Näiteks valmivad ateljee MULD +KULD keraamiku ja uhke Dragsholm lossi restorani peakoka koostöös geopargi-teemalised nõud, mida restorani laudadel kasutatakse. Taldrikutelt, mida kujundades on saadud  inspiratsiooni kohalikust loodusest, saavad külastajad alates järgmise aasta jaanuarist süüa kohalikust toorainest valmistatud imemaitsvaid taanipäraseid roogasid.

“Maskid” hõlmab kõiki koole

Läbi kunsti on geopargi tegevustesse kaasatud ka lapsed. Geokids on geopargi edukas programm lastele, kus koostöös looduskooli, Odsherredi muuseumi, Odsherredi omavalitsuse ja kohalike kunstnikega organiseeritakse neile tegevust.  Piirkonda tutvustav ja lapsi kaasav projekt “Maskid” hõlmab piirkonna 15 väikekooli kõiki õpilasi.

Lapsed kaevavad ise kohalikku savi, puhastavad selle ja valmistavad keraamikatöökojas endale maski, mida keraamik lõplikult töödelda aitab. Juba on valminud esimesed 200 maski, mis üles seatud kaunile mäenõlvale. Iga maski taga on QR kood, mille alt avaneb läbi mobiiltelefoni vastava rakenduse video, kus iga laps räägib oma maski valmimise  loo.

Ajal, kui lapsed maske valmistavad,  räägitakse neile geoloogiast, keraamika valmistamisest ning seostest looduse ja igapäevaelu vahel.

Õppereisi pikad bussisõidud sisustasime päevakajaliste seminaridega. Hindamiskomisjoni ja juhatuse töö aluseks on strateegia ja seetõttu arutleti mõistete üle, tehti proovi-hindamisi neljale projektile, et mõista, kas koostatud hindamiskriteeriumid ikka töötavad. Lisaks sellele said osalejad ülevaate koostööpartnerite tegevustest. Koos leiti mitmeid koostöökohti, mis tagavad piirkonnale ühtsema hingamise.

Tagasiteel vahetati mõtteid nähtu ja kuuldu üle. Ühiselt leiti, et geopargi temaatiline lähenemine annab enam võimalusi kodukanti väärtustada. Lood ja tegevused, mis olid saanud ainest geoloogiast, inspireerisid õppereisil osalenuid.  Tõdeti, et geoloogia on temaatika, mis seob piirkonna tervikuks, kuid samas saab igaüks jääda siin iseendaks. See on justkui müts, mis ei ole tõmmatud silmini, kuid mida me kanname ühiselt.

Odsherredi geopark Taanis

*Taani esimene geopark

*Park sai tänavu Ülemaailmse Geoparkide ja Euroopa Geoparkide võrgustiku liikmeks

*Geopargi territoorium on 355 km2

*Piirkonnas elab ca 25 000 elanikku

*Taani on pindalalt veidi väiksem kui Eesti

* Seal elab üle 5,5 miljoni inimese

* 85 protsenti rahvastikust elab linnades

*Selle aasta septembri seisuga on maailmas kokku 111 geoparki 32 riigis

*22 Euroopa riigis asub kokku 64 geoparki

i

KAIDI RANDPÕLD, Vooremaa geopargi projektijuht Tartu vallavalitsuses

AIVE TAMM, Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuht

blog comments powered by Disqus