Looduskaitse arengukava tuginegu spetsialistide kaasamisele

Esmaspäeval, 12. jaanuaril kuulas Riigikogu keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastust Erakond Eestimaa Rohelised (EER) fraktsiooni 17. detsembril esitatud arupärimisele, mis oli ajendatud aastatel 2004 – 2006 välja töötatud “Looduskaitse arengukava aastani 2035“ ignoreerimisest ja selle asemel uue looduskaitse arengukava koostamise algatamisest.

Arupärimist kommenteerides võib öelda, et aastatel 2004 – 2006 osales looduskaitse arengukava väljatöötamises sadakond eksperti erinevatelt elualadelt, sealhulgas märkimisväärne osa Eesti looduskaitseasjatundjate paremikust. Arupärimises küsiti põhjust, miks 2007. aasta kevadel ametisse asunud valitsus ei ole siiani suutnud valminud kava Riigikokku tuua ning kui suures ulatuses kavatsetakse uue kava väljatöötamisel arvestada senist, paljude asjatundjate osalusel valminud kava.

Oma vastuses keskendus keskkonnaminister olemasoleva kava eelnõu mittevastavusele selle valmimise järel vastu võetud määrusele, millega sätestatakse riiklikele arengukavadele esitatavad nõuded.

Ministri vastusest ei selgunud, miks on kulunud enam kui poolteist aastat uue arengukava ametliku algatamiseni, ega ka see, miks ei ole arengukavaga tehtavast tööst teavitatud juba valminud eelnõu autoreid ja kaasatud asjatundjaid.

Arengukava ettevalmistamine peab olema kaasav ja avalik ning väljatöötamisel osalenuid tuleb ka teavitada nende töö edasisest saatusest.

iii

ALEKSEI LOTMAN, Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni liige

blog comments powered by Disqus