Lõikustänupüha Halliku Maanaiste Seltsis

Halliku Maanaiste Selts tähistas tänavu traditsiooniks saanud lõikustänupüha 12. oktoobril.

Linda Olmaru avas koosviibimise kaunite päevakohaste luuletustega Anna Haavalt ja Lembit Eelmäelt. Räägiti tänupüha kui ühe vanema püha tähistamisest, tänati igapäevase leiva eest.

Naised olid ka seekord laua rikkalikult katnud. Akordioni saatel lauldi vanu laule, pilli mängisid Erna Otterklau ja Daisy Rosenthal.

Taisi Miil tegi ettepaneku tänada veelkord Indrek Sammulit, kes lavastas meie jaanipäevapeoks Oskar Lutsu följetoni “Viis väikest pakikest”, ja Alo Malti, kes pakkus välja idee just see tükk lavastada.

“Meile kõikidele, kes me selles lavastuses tuntud lavastaja käe all mängisime, oli see tõesti suurepärane, arendav ja edasiviiv kogemus,” kinnitas Taisi Miil ja kõik koosviibijad olid temaga ühel nõul.

Samuti tänasid kohaletulnud Liina Olmarut, kes on seltsi liikmeid korduvalt näidendite õppimisel aidanud. Vaatamata oma tihedale töögraafikule, leidsid Liina Olmaru ja Indrek Sammul võimaluse sõita Tallinnast Hallikule. Sama komöödiaga esineti 18. augustil Voorel, kui tähistati Saare valla aastapäeva. Ka seal võttis publik etenduse soojalt vastu.

Halliku Maanaiste Selts tänab südamest Postimehe ajakirjanikku Jaan Olmaru, kes näidendis erakordselt andekalt peaosalist härra Wutti kehastas. Samuti oleme tänulikud kõikidele, aga eriti lastele, kes näidendis kaasa tegid.

2013. aasta kujunes seltsile tegusaks. Täname kõiki, kes koos meiega on kultuurisündmustest osa saanud.

i

MAIE MALT

blog comments powered by Disqus