Lohusuus umbusaldati vallavanemat

Mõned päevad vähem kui aasta tagasi Lohusuu vallavanemaks valitud Aare Järvik pidi sellest ametist lahkuma, sest viis vallavolikogu liiget üheksast avaldas talle kolmapäeval umbusaldust.

Viie allkirjaga umbusaldusavalduse Lohusuu vallavanema Aare Järviku vastu oli volikogu esimees Aivar Altmäele üle andnud vallavolikogu aseesimees ja revisjonikomisjoni esimees Tarmo Tomson. Umbusalduse poolt hääletas viis liiget. Vallavolikogu liige Toivo Kivi juhtis tähelepanu sellele, et Järvikut umbusaldasid volikogu liikmed, kes teda ise vallavanemaks kutsusid. Kivi väitis, et vastav seisukoht on välja kujunenud Tarmo Tomsoni mõjutusel.

Hea koostöö teiste valdadega

Pärast umbusalduse avaldamist esines Aare Järvik ettekandega, kus vaatas tagasi tööle Lohusuu vallavanemana. Hea koostöö oli haldusreformi käigus Mustvee vallaks ühineda kavatsevate Mustvee linna, Saare valla, Kasepää valla ja Avinurme vallaga. Valmis ühinemislepingu projekt. “Pidasin oluliseks avatud suhtlemist vallaelanikega, mistõttu kirjutasin igasse valla lehte, vallavanema veergu artikli. Jäätmehoolduse probleemide lahendamine, kogukonnamaja lõpuni ehitamine, kinnistute müük jäid pooleli. Loodan et edaspidi need siiski ellu viiakse.” Veel ütles Järvik, et ei välista enda sidumist Lohusuu kandi ja Peipsimaaga ka pärast 2017. aasta kohalikke valimisi.

Konkreetsed etteheited puudusid

“Umbusaldusavaldus oli üldsõnaline. Põhjuseks toodi koostöö puudumist. Istungitel ja vahetutes vestlustes pole mulle etteheiteid tehtud. Asjalikult laabus koostöö ka volikogu esimees Aivar Altmäega. Järgisin vallavanemana seadust ja paikkonna huve tervikuna. Võimalik, et see takistas mõnel vallavolikogu liikmel isiklikke plaane ellu viimast,” lausus Järvik.

“Haldusreformi teemalisteks nõupidamisteks oli Aare Järvik põhjalikult ette valmistunud, mida tõestasid ka korrektselt ettevalmistatud dokumendid. Kui juhtivkomisjoni koosolekud toimusid Lohusuu vallas, oli nende läbiviimiseks kõik vajalik tehtud. Külaskäigul Lohusuu valda tutvustas Aare mulle sealseid vaatamisväärsusi, objekte, rääkis probleemidest,” ütles Saare vallavanem Hannes Soosaar.

Lohusuu vallavanema asendajaks määrati vallavalitsuse liige Are Kurss, kes on omavalitsusjuhi kohusetäitja olnud varemgi. Uus vallavanem valitakse 20. detsembril.

Kolmapäevasel istungil oli päevakorras ka kolme vallavolikogu liikme umbusaldus vallavolikogu aseesimehe ja revisjonikomisjoni esimehe Tarmo Tomsoni vastu. Selgus, et volikogu esimehel Aivar Altmäel umbusaldusavaldust kaasas polnud, vallasekretär Daisy Utsaril oli see aga arvutis.

Umbusaldus ka volikogu aseesimehele

Vallavolikogu liige Toivo Kivi märkis, et üheks umbusalduse põhjuseks oli asjaolu, et Tomsoni tegevuse tõttu ja arvatavasti tema huvisid silmas pidades jäi kinnitamata teede nimekiri, mis võib takistada riikliku toetuse saamist. Veel heitis Kivi Tomsonile ette vabatahtliku tuletõrje auto ebaseaduslikku oma valdustesse viimist. Tomson märkis, et sellise kahtluse puhul tuleks pöörduda politseisse. Pikemalt Tomson umbusaldajate väiteid volikogu istungil ei kommenteerinud. Küll avaldas ta arvamust, et Toivo Kivi pole välja tulnud volikogu esimehe rollist. Aastaid tagasi oli Kivi volikogu esimees.

Tomsoni umbusaldajaid jäid vähemusse, nii jätkab ta oma ametipostidel volikogus.

“Lohusuu vallas oleks volikogus vaja rohkem poliitilist kultuuri, vastastikust austust ja vähem ärapanemist,” ütles nüüdseks endine Lohusuu vallavanem Aare Järvik.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus