Lohusuus tähistatakse väärikaid juubeleid ja peetakse kalurite päeva

Sel pühapäeval tähistakse Lohusuu laululaval kolme väärikat tähtpäeva: vallale omavalitsusliku staatuse andmise kahekümne viiendat, kooli 320. ja luterliku kiriku 350. aastapäeva. Traditsioonilise kogukonnasündmusena saab teoks kalurite päev.


 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu presiidium kinnitas Ida-Viru maakonna Lohusuu valla omavalitsusliku staatuse 1992. aasta 2. juulil.

Lohusuu vallavanema Tarmo Tomsoni sõnul sisustab juubelite tähistamist rikkalik kultuuriprogramm. “Lohusuu koolipere eestvedamisel toimub kontsert ja vilistlaste kohtumine. EELK Lohusuu kirikus on jumalateenistus ja kontsert. Lohusuu vene kultuuriselts MTÜ Logovest tutvustab peipsiäärset kööki ja enda koostatud retseptiraamatut. Arvestades kalurite päeva ei saa loomulikult läbi ilma kalata. Pakutakse uhhaad. Kodukokkade ja professionaalsete leemekulbiliigutajate vahel peetakse Peipsi kalasupi konkurssi. Laulab Mait Maltis, päevajuhiks on Heinar Juuse.ˮ

Tunnustused teenekatele vallatöötajatele

Juubeli tähistamisel tunnustatakse teenekaid vallatöötajaid, kelleks on omavalitsuses kahekümne viiendat aastat töötav sotsiaalnõunik Piret Tomson, kahekümne kuue aastase staažiga kalmistuvaht Estra Tamm ja kolmekümne viiendat aastat ametis olev Piilsi raamatukogu juhataja Anne Agan.

Pärast tunnustamist pakutakse kõigile torti. Õhtu jätkub tantsuga. “Õhtu peaesinejaks on ansambel Patune pool,” rääkis Tarmo Tomson.

Vallavanem märkis, et räägib juubelikõnes nii paikkonna kordaminekutest kui ka valuküsimustest. “Väljendan siiralt rõõmu selle üle, et Lohusuus on seni võimalik õppida põhikooliastmes nii eesti kui vene keeles. Vaatamata laste vähesusele on alles lasteaed. Töötavad raamatukogud Lohusuus ja Piilsis. Toimub huviringitegevus. Eriti uhkust tunneme oma isetegevuslaste üle, kes on aastaid kooskäinud. Eraldi väärib esile tõstmist memmede tantsuansambel Elame veel, eesotsas juhendaja Maie Soosaluga ja vene kultuuriselts MTÜ Logovest, kelle hing ja väsimatu eestvedaja on Natalia Tumanova. Mõlemad naised on valla aukodanikud. Väikese valla kohta on meil päris palju aktiivseid mittetulundusühinguid.”

Valmib kogukonnamaja

Üheks mureks peab Tarmo Tomson paikkonna elanikkonna kahanemist, mis 25 aastaga vähenenud peaaegu kolmesaja inimese võrra. “Aga see pole ainult Lohusuu valla, vaid kogu Eesti riigi probleem. Piirkonna vaatevinklist on kõige rohkem kahju sellest, et on lastud laguneda Lohusuu vanal ja väärikal kultuurimajal. Olukord oli nii hull, et renoveerida ei olnud enam mõtet, kuid loodame, et kultuurimaja hakkab asendama peagi valmiv kogukonnamaja aadressiga Jõe tänav 1,” lausus omavalitsusjuht.

Juubelipidustustel peab kõne ka Lohusuu vallavolikogu esimees. Üheks tervitajaks Jõgevamaalt on Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev.

Esimeseks Lohusuu vallavanemaks ja ühtlasi volikogu esimeheks oli Silvi Tomson, vallavanemana on töötanud ka Kalev Lüüs, Evi Gusseva, Vello Reisenbuk, Urmas Soosalu, Ants Rummel, Tormis Otsma, Pavel Kostromin, Anneli Kaasik ja Aare Järvik. Koos Tarmo Tomsoniga on Lohusuu valda veerand sajandi vältel kokku  juhtinud 11 vallavanemat. Varasemad omavalitsusjuhid on ka kutsutud juubelipidustustele.

Tulevik Mustvee vallas Jõgevamaal

Haldusreformi tulemusena hakkab Lohusuu vald kuuluma Mustvee valla koosseisu. “Uues omavalitsuses peavad kindlasti säilima Lohusuu kool koos lasteaiaga, perearsti vastuvõtt. Lohusuu teeninduspunktis hakkavad tööle piirkonna juht, sotsiaaltöötaja, koduhooldustöötaja ja sekretär,” teatas Tarmo Tomson.

“Kui praegused Lohusuu valla elanikud on ka edaspidi mõtteerksad ja tegusad uues Mustvee vallas, siis sellest võidab kogu Mustvee vald,” lisas ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus