Loeti Saadjärve sünnist ja tutvuti raamatukogunõiaga

Tabivere raamatukogus algas raamatukogupäevadel traditsiooniks saanud ettelugemispäev möödunud neljapäeval juba võrdlemisi vara hommikul, kui gümnaasiumi kolm kõige nooremat klassi  esimese koolitunni ajal oma õpetajatega sinna   jõudsid.

Et tänavu oli ettelugemisaktsiooni üks soovituslikke teemasid  kohamuistendid, siis olid Tabivere raamatukogutöötajad Anne Aunap ja Tiina Teder valinud üheks lugemispalaks loo “Kuidas pilvehärg kirikut uputas”, mis on kirjas kogumikus “Jõgevamaa legendid”.

Kuulajad said teada, et vanarahva uskumuse kohaselt oli üks naine kord pühapäeval, kui teised Äksi kirikus jutlust kuulasid, kiriku lähedal niidul loogu võtnud. Teda tulnud segama härg, keda söakas naine hanguga torganud. Selgus aga, et tegemist oli hiiglasliku vihmapilvega, mis suure pauguga lõhkes. Silmapilk sündinud Saadjärv, mis kiriku koos rahvaga uputanud.

“Pöial-Liisit”,  Iko Marani Londiste-lugu ja teisi tuntud lasteraamatuid lugema asudes laskis Anne Aunap kuulajatel  kõigepealt lühikese tekstikatkendi järgi mõistatada, mis raamatuga tegemist. Vanad tuttavad tunti üsna kiiresti ära! 

Kolm ühes

Et info- ja kataloogisüsteemiga RIKSWEB tuttavaks saamine praegu samuti aktuaalne on, tegid raamatukogutöötajad lastega kaasas olnud õpetajatele Ive Eddorile, Eve Arule ja Triin Saaristele ka selle kasutamise selgeks. Õpetajad said oma oskusi ka praktikasse rakendada ja lastele raamatuid laenutada. Nii sai teoks ka teine  traditsiooniline ettevõtmine “Tuntud inimene raamatukogus” ja neljapäevasest kokkusaamisest kirjasõnatemplis kujunes tõeline “kolm ühes” üritus. Mõistagi on raamatukogutöötajad ka infokirjaoskuse päeval, mis 25. oktoobriks välja kuulutatud, ning samuti kõigil teistel päevadel valmis huvilistele RIKSWEBi tutvustama.

Lapsed laenasid nii kohustusliku lektüüri nimekirjas olevaid raamatuid kui neidki, mis riiuleid uudistades meeldima olid hakanud. “Hirmu- ja õudusjutud on ka paraku juba nii väikeste lugejate hulgas populaarsed,” tõdesid raamatukogutöötajad. Küsida teatakse näiteks  kogumikku “Tüdruk veiniplekiga kleidis”.

Tunnike lastekirjanikuga

Raamatukogus käisid neljapäeva jooksul külas ka lasteaiamudilased ja IV-VI klassi õpilased. Et lasteaia Puhhi rühmal just linnud õpiteemaks olid, loeti neile Marta Otsasoo juttu “Vareste kool”. Koolilapsed said aga  muu hulgas Henno Käo “Järvede rändamise loo” kaudu teada, et Saadjärve tekkelugusid on mitu. Käo kirja pandud muistendis tõi Saadjärve nimega härg selle hoopis oma sabas Äksi kohale, nii et kohin taga.

Reedel kohtusid Tabivere Gümnaasiumi I-VI klassi õpilased lastekirjanik Siiri Laidlaga. Kokkusaamisel osalenud kogesid, et lastele kirjutav inimene neid tõesti tunneb ja mõistab. Publikut ei ärgitatud poolvägisi küsimusi esitama, vaid kirjanik tutvustas lastele ise nii oma raamatuid kui nende kangelasi, võttes seejuures appi isetehtud käpiknukud.  Ja kui jutuks oli raamat “Armas hunt”, lauldi koos hundi regilaulu ja aeg-ajalt hüpati ja tantsitigi pisut. Üks kõne all olnud raamatuist kandis aga pealkirja “Raamatukogunõid Rosalie”, mille teema eriti hästi raamatukogupäevadesse sobis.

i

KAIE NÕLVAK

blog comments powered by Disqus