Linnuse talu trumbiks looduslähedus

Kalev Jalasto peab Linnuse turismitalu juba üheksa aastast. Linnuse talu trumbiks on looduslähedus ja ehe metsaelu, mida saab nautida “Põrgu“- nimelises metsamajakeses. Kalev Jalasto on ise ka jahimees ning korraldab soovijatele ka jahte.

Linnusel käivad tihti just ammused ning pidevad kliendid, kes tulevad mõne kindla asja pärast, olgu siis peremehe anekdoote kuulamas või mõnd põdralihast valmistatud toitu nautimas.

Kalev Jalasto rääkis, et peamine teave tema talust liigubki inimeste seas suust-suhu, sest loodusest saadavat elamust ei ole võimalik reklaamiga või ajaleheveergudel edasi anda. Mõni erand sellel siiski on – näiteks tuli üks sakslastest seltskond Linnuse talu otsima just ajaleheartikli järgi.

Osalt vahepealse pausi tõttu, osalt sellepärast, et turismitalusid on juurde tekkinud, käib Linnusel külastajaid vähem kui enne. Samuti puhkavad eestlased majanduslanguse tõttu vähem ja proovivad üritusi korraldades kokku hoida igalt poolt, kust võimalik.

Linnuse talu asub Reastvere linnamäe lähedal. Reastvere Kalevipoja säng asub Reastvere külas, Sadala alevikust umbes kolme kilomeetri kaugusel, ida-lääne-suunalisel kitsal, 8-14 meetri laiusel maaribal kahe sügava oru vahel. Linnus arvatakse pärinevat meie ajaarvamise II aastatuhande algusest.
Kalevipoja sängi juures olevat madalat lohku, millest vesi kunagi ei lõppevat, kutsutakse Tondi kaevuks.

MARJU UUSEN

blog comments powered by Disqus