Linnavolikogu seadis hoonestusõiguse

Põltsamaa linnavolikogu maikuisel istungil oli teemaks  otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine Põltsamaa linnas asuvale kinnistule Viljandi mnt 2b.

Linnapea Jaan Aiaots lausus, et tegemist on eelnõuga, mille alusel soovitakse seada Põltsamaa linnas hoonestusõigus AS-ile Lõuna-Eesti Hooldekeskus.

2005. aastal võttis Põltsamaa linnavolikogu vastu otsuse, millega n-ö broneeris kinnistu aadressil Viljandi mnt 2b hooldekodu rajamiseks. Linnal endal puudub selleks suutlikkus. Tulenevalt sellest, et AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus on täitnud kõik Põltsamaa linna poolt esitatud tingimused hooldekodu rajamiseks, on linn selle ettepanekuga nõustunud. Jaan Aiaots lausus, et hooldekodu rajamiseks on kindlasti tarvis keskkonnaministri luba. Samuti tuleb arvestada asjaoluga, et osa hooldekodu tulust läheb riigile. Põltsamaa linnavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Margi Ein lausus, et komisjon arutas seda teemat 12. mail toimunud koosolekul ja tegi kuus parandusettepanekut. Arengu- ja ettevõtluskomisjoni poolt esitatud parandusettepanekud  on tema kinnitusel seotud notari tehtud parandusettepanekutega. Ein pakkus välja seada hoonestusõiguse tähtajaks 75 aastat. Eelnõus oli tähtajaks välja pakutud 51-99 aastat. Komisjoni liikmed pidasid mõistlikuks seada hoonestusõiguse tähtajaks 75 aastat.

Põltsamaa linnavolikogu kiitis esitatud eelnõud heaks  ja seadis oma otsusega hoonestusõiguse Põltsamaa linnas Viljandi mnt 2b asuvale kinnistule 75 aastaks. 

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus