Linnavolikogu kinnitas uue eelarvestrateegia

Teisipäeval peetud Põltsamaa linnavolikogu istungil tuli volikogu liikmetel otsustada, kas kinnitada linna uus eelarvestrateegia aastateks 2015-2019.

Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder lausus, et alates 2012. aastast kehtiva  kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise seaduse alusel on kohalikel omavalitsustel kohustus koostada eelarvestrateegia, mis kajastab eelneva aasta eelarve täitmise tulemusi, jooksva aasta eelarve planeeritavat täitumist ja nelja eeloleva aasta eelarve tulude-kulude planeerimist. Eelarvestrateegia seostub omavalitsuste arengukavaga ja on aluseks eelarve koostamisel.

Eelarvestrateegiat aluseks võttes planeeritakse nii eelarve tulud ja kulud kui investeerimistegevus.  Uue eelarvestrateegia kujundamisel on lähtutud eelnevast, mis on reguleeritud riigi seadustega ja määratud kohalike õigusaktidega. Põltsamaa linna järgneva nelja aasta eelarvestrateegia kohaselt kasvavad prognoositavad tulud 2-2,5 protsenti ning ka kulude kasvu pronoositakse samas ulatuses. Majandusnõuniku sõnul erilisi lisatuluallikaid kusagilt juurde tulemas ei ole.

Põltsamaa linna tulud on aastatega välja kujunenud ja kõikumised võrreldes kehtiva eelarvestrateegiaga on suhteliselt väikesed. Kui riik prognoosib järgnevatel aastatel üksikisiku tulumaksu laekumise kasvu ca 6 protsenti, siis Põltsamaa linnas prognoositakse järgneva nelja aasta jooksul tulumaksu laekumise kasvu ca 4 protsenti. Linnas  jätkub  maksumaksjate arvu vähenemine.

Kõige olulisem näitaja finantsdistsipliini osas on põhitegevuse tulem, mis peab katma ära laenude tagasimakse koos intressidega. Põhitegevuse tulemiga arvestatakse ka Euroopa Liidu osalusega projektide läbiviimises. Põltsamaa linna haldusala töötajatepalgafondi kasvu prognoositakse järgneva nelja aasta jooksul ca 4 protsenti, samas jäävad majanduskulud praegusele tasemele. Investeerimistegevuse osas on eelarvestrateegias välja toodud olulisemad projektid, mida Põltsamaa linn loodab lähema nelja aasta jooksul teostada. Linnavolikogu kinnitas Põltsamaa linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2019.

TOOMAS REINPÕLD 

blog comments powered by Disqus