Linnavolikogu kinnitas esindajad ühiskomisjoni

Tulenevalt Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla vahel peetavatest läbirääkimistest, mille eesmärgiks on linna ja valla ühinemine, oli Põltsamaa linnavolikogu jaanuarikuu istungi päevakorda kavandatud linna esindajate nimetamine ühiskomisjoni. Põltsamaa linnavolikogu esimehe Andres Vääni sõnul on ühiskomisjoni ülesandeks koordineerida ühinemisega seotud tegevusi ja panna paika ajakava.

 Põltsamaa valla esindajatega rääkides jõuti kokkuleppele, et ühiskomisjon moodustatakse kaheksaliikmelisena ning kumbki osapool nimetab sinna neli liiget. Põltsamaa vald on omapoolsed esindajad juba komisjoni nimetanud.

Andres Vään tegi ettepaneku nimetada Põltsamaa linna poolt  komisjoni linnavolikogu esimees, Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots, linnasekretär Tiia Vahter ning linnavolikogu aseesimees Margus Oro.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus