Linnavolikogu kehtestas sotsiaaltoetuste määrad

Jõgeva linnavolikogu kehtestas möödunud nädalal toimunud istungil linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad. Linnapea Aare Olgo sõnul oli eelnõu eesmärgiks kehtivate määruste kaasajastamine ning sisulisi muudatusi ei tehta.

Seni kehtinud perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste määrad ei muutu. Lapse sünnitoetuse määr on Jõgeva linnas 350 eurot ja esimest korda kooli mineva lapse toetus 150 eurot.  Matusetoetuse määr on 100 eurot.

Minimaalselt muutus täisealise isiku või puudega lapse hooldajale makstav hooldajatoetus. Praegu kehtiv hooldajatoetuse määr 25,56 eurot (enne 400 krooni) on ümardatud 26 euroni. Sõltuvalt hooldatava täiealise isiku puude astmest või lapse vanusest, makstakse hooldajale toetust 60-100 protsenti hooldajatoetuse määrast.

Päevakorrapunkti arutelu ajal tundis linnavolikogu liige Priit Põdra huvi, kas linnavalitsusel on informatsiooni planeeritava riikliku matusetoetuse kohta. “Valitsuse vahetuse järel on räägitud muu hulgas ka riiklikust matusetoetusest. Kui suur tuleb riiklik matusetoetus? Kui see tuleb, kas Jõgeva linn lõpetab oma matusetoetuse maksmise?” küsis Priit Põdra.

Linnapea sõnul täpsem informatsioon hetkel puudub ning kõik sõltub riigi poolt kehtestatavast määrast. “Meie koalitsiooni lubadus on tõsta kõik toetused kahekordseks. Meie eesmärgiks on, et matusetoetus oleks 200 eurot,” ütles Aare Olgo.

Eelnõu seletuskirja kohaselt maksti möödunud aastal Jõgeva linnas hooldajatoetust 122 isiku hooldamise eest. “See on väga suur hulk inimesi ühe väikese linna kohta,” nentis linnavolikogu liige Asso Nettan ning tegi ettepaneku leida järgmise aasta eelarvesse vahendeid ja suurendada hooldajatoetust. “Hooldaja töö ei ole lihtne ning paljudel juhtudel takistab see inimestel igapäevase töö tegemist.” Aare Olgo toetas esitatud ettepanekut.

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus