Linnavolikogu istungil algatati põhikooli kinnistu ja selle ümbruse detailplaneering

Jõgeva linnavolikogu istungil algatati Jõgeva linnas Rohu tn 10, 10a ja 8a ning Tähe tn 11 asuvate kinnistute 3,65 hektari suuruse maa-ala detailplaneeringu koostamine.

Linnaarhitekt Anne Ördi sõnul koosneb planeeritav ala neljast kinnistust: Rohu tn 10 asuvast Jõgeva põhikooli kinnistust, selle ja “Rohutirtsu” lasteaia vahel asuvast riigi omandis olevast ning munitsipaalomandisse taotletavast maast, põhikooli spordimaja kinnistust ja OÜ-le Jõgeva Veevärk kuuluvast pumpla kinnistust.

“Meil ei ole plaanis parki täis ehitada,” lubas Anne Örd. “Võib-olla sinna natuke midagi läheb, aga põhiliselt sooviksime laieneda kahele poole põhikooli hoonet. Rajatav spordihoone võiks tulla staadionipoolsesse otsa, et seda saaks kasutatada ka staadioni abihoonena.”

Linnavolikogu liige Priit Põdra avaldas lootust, et kinnistutel säilitatakse kõrghaljastus. “Rohu tn 10 hoone puhul toodi ühe argumendina välja just selle ümbrus,” ütles Põdra. Anne Ördi kinnitusel lisatakse vastav soov detailplaneeringu tingimustesse. Detailplaneeringu algatamise poolt oli 17 ning vastu kaks linnavolikogu liiget.

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus