Linnavalitsuse liikmed saavad hüvitist vastavalt istungitest osavõtule

 

Viimasel Põltsamaa linnavolikogu istungil oli kõne all linnavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine ja selle suurus. Põltsamaa linnavolikogu esimehe Margi Eini sõnul kehtestati linnavolikogu 2012. aasta 24. jaanuari määrusega valitsusliikme hüvitiseks 115 eurot kuus. See määrus kehtis 2012. aasta 31. detsembrini.

Uue määruse eelnõu kohaselt makstakse linnavalitsuse liikmele ühel linnavalitsuse istungil osalemise eest 28 eurot hüvitist. Kui ühes kalendrikuus peetakse neli linnavalitsuse istungit, siis saab Põltsamaa linnavalitsuse liige hüvitist umbes samas määras mis 2012. aastal.

Margi Eini sõnul tekkisid möödunud aastal probleemid seoses linnavalitsuse liikmete istungitel osalemisega  ja seetõttu otsustati, et alates käesolevast aastast võiks linnavalitsuse liikmele maksta hüvitist vastavalt istungist osavõtmisele. Sellise hüvitise suuruse ja maksmise korra Põltsamaa linnavolikogu ka kinnitas.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus