Linnapea tänas kultuuri-, spordi- ja noorsootöötajaid

Samal ajal, kui tänavuse Põltsamaa Festi esinejad möödunud laupäeva pärastlõunal oma peatsele etteastele viimast lihvi andsid, võõrustasid Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots ning linna kultuuri- ja haridusnõunik Kadri Suni Lossi restorani ruumes Põltsamaa  kultuuri-, spordi- ja noorsootöötajaid.

iii

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsa sõnul on vastuvõtule kutsutute näol tegemist inimestega, kes tilk tilga haaval koguvad Põltsamaa kultuuriloolist väärtust. Teisalt aitavad need inimesed hoida varasematel aegadel tehtut ning loodut. Linnajuht lausus, et kultuuri-, spordi- ja noorsootööd teevad inimesed, kellele töö pole vaid kohustus ning kes tunnevad rõõmu sellest, kui saavad teistele endast midagi anda.

Jaan Aiaots tänas kõiki tublisid spordi-, kultuuri- ja noorsootööga tegelevaid inimesi ning tõdes, et ilma nendeta poleks Põltsamaa täna selline, nagu ta on. Olulisimaks hindas linnajuht teda ümbritsevate inimeste poolt elus hoitavaid traditsioone, mida jätkavad tulevased põlved.

Põltsamaa linna kultuuri- ja haridusjuht Kadri Suni tõdes, et vastuvõtt langes igas mõttes huvitavale ja tähelepanuväärsele päevale. Nädal varem olid Põltsamaal toimunud pika traditsiooniga jõemängud, vastuvõtule järgnes Põltsamaa Fest ning noorsootöötajad tegelesid samal ajal Põltsamaale välismaalt külla saabunud noortega. Kadri Suni tunnustas noore põltsamaalase Joonas Püvi spordisaavutusi: ta on võitnud medaleid mitme ala Eesti meistrivõistlustelt.  Väga tublilt on esinenud Arved Külanurme käe all treenivad maadlejad. Põltsamaal ja selle lähiümbruses võib järjest sagedamini märgata Janek Tombaku rattaklubi noori rattureid.

Kadri Suni sõnul on Põltsamaa linn kultuuriliselt väga rikkalike traditsioonidega ja värvikate isiksustega paik. Näiteks täitus Põltsamaa Muusikakooli direktoril Anne Kausil 15. augustil 25. tööaasta ja Ülle Noormägil möödus hiljuti 20 aastat Põltsamaa koguduse organisti ametisse asumisest. Põltsamaa Muuseumis avati aga näitus, mis vaatab tagasi 20 aasta tagusele Vabadussõja monumendi taasavamisele. Veel tähistati tänavu Põltsamaal Eesti rahvuslipu 125. sünnipäeva.

„Eks kõik inimesed vajavad oma töö ja tegevuse eest tunnustust,” ütles Jaan Aiaots, vastates küsimusele, miks sellist vastuvõttu korraldada tuleb. Linnapea sõnul pole ka hästi toimivat ettevõtet võimalik luua paika, kus puudub kultuuriline taust, kus ei tegelda spordiga või kus ei pöörata tähelepanu noortele. Just vastuvõtule kutsutud inimesed — püsiväärtuste kandjad — aitavad linnapea kinnitusel luua majandustegevusele tausta ja lisada igapäevarutiinile emotsioone, mis on inimesele niisama vajalikud nagu leib laual või riie seljas.

Põltsamaa Muusikakooli klaveriõpetaja Taimi Geraštšenko ning solfedžoõpetaja Reet Sester tõdesid, et nende jaoks on väga meeldiv, kui nende tööd märgatakse ja neile selle eest tunnustust avaldatakse. Mõlemal avaldasid heameelt selle üle, et Põltsamaal on palju selliseid noori, kes on tublid ja tugevad mitte ainult muusikas, vaid kel jätkub energiat ja tahtmist tegelda veel mitme muu huvialaga.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus