Linnapea, kelle teele ei tohi ette jääda

Seda lugu ajendas meid kirjutama 1. aprill, täpsemalt küll sellel kuupäeval ilmunud artikkel või veel õigemini artiklid Vooremaas, kus üks volikogu liige valgustas äsja vastu võetud eelarve kitsaskohti ja juhtis tähelepanu Mustvee linna arengut takistavatele teguritele.

Millega kutsus esile linnapea vihapurske, ei mitte purske, lausa orkaani. Mõelge vaid jultumust, keegi julgeb pöörduda arvamusartikliga avalikkuse poole, justkui on see ainult linnapea ainuõigus.

Jääb mulje, et sellega sooviti lüüa korraga mitu “kärbest”. Taheti hirmutada ühte volikogu liiget ja hoiatada ülejäänuid – vaadake ette, ärge mõelgegi suud paotada, või muidu…

Lühidalt, selline on tänapäeva “demokraatia Mustvee moodi”.

Me ei taha täna süüdistada Voorema toimetust erapoolikuses, kuigi nõustugem, et on üsna tavatu, et linnapea oponeerib järjekordselt artiklile, mis nägi ilmavalgust samas lehenumbris.

Ei, härra linnapea, nii need asjad käima ei hakka!

2009. aastal, ilma vastavate volituste ja õigusteta võttis sisuliselt ebaseaduslikult linna sotsiaaltöötaja ühelt paljulapseliselt ja sotsiaalselt nõrgalt perelt ära lapsed ja viis need lastekodusse. Lapsevanem kaebas asja Jõgeva Maakohtusse ja kohus andis korralduse lapsed vanemale tagastada.

Tulemus: psühholoogilist kahju lastele ja nende vanematele on raske mõõta, rahalist kahju linnale aga küll —  100 000 krooni.

Seoses kultuurikeskuse renoveerimisega viidi raamatukogu kultuurikeskus rendipindadele 2010. aasta algusest. Samas, renoveerimine algas käesoleva aasta märtsi lõpus, sest raha eraldamise otsus EAS-ilt tuli plaanitust hiljem. Kas eelloetletud asutused ei oleks saanud tegutseda kultuurikeskuses kuni EAS-i otsuseni ja alles pärast seda kolida need rendipindadele?

Tulemus: mõttetu kulu tühja kultuurikeskuse kütmisel ja ärakolitud asutuste tarbeks pindade rentimisel – kulu kümnetes tuhandetes, mida võinuks kulutada abivajajate toetuseks.

2010. aasta alguses prooviti volikogus kahel korral läbi suruda soovitud plaan Mustvee linnakatlamaja erakätesse andmiseks, mis pidi sooja hinna tarbija jaoks alla viima.

Arvatav tulemus: eraomaniku kehtestatavad hinnad, mille kujundamisel linnavõimudel sõnaõigus  puudub. See plaan läbi ei läinud, kuid vastuseta jäi ka järgnev.

Volikogule esitatud materjalidest selgus muu hulgas, et hind, millega Mustvee katlamaja kütmiseks minevat puiduhaket ostetakse, kallines 2009. aasta kütteperioodil 2008. aastaga võrreldes 30 protsenti, mis on müstika kuubis. Üle vabariigi puidu hinnad 2009. aastal hoopis  langesid. Samuti ei korraldata konkursse soodsama puidutarnija leidmiseks.

Linnapea kiitles varasema Mustvee Teataja veergudel, et koondas linnavalitsuses töökohtasid ja vähendas kuni 15 protsenti palkasid. Sellest ta millegipärast ei räägi, et kui volikogu liikmed palgakärbete tegemist nõudsid, ähvardas ta linnavalitsuse töötajate massilise töölt lahkumisega.

Tulemus: palku siiski kärbiti, kuid koondati täitmata ametikohad ja üks madalapalgaline vanuritehooldaja, samas ei kärbitud raamatupidajate koosseisu, keda on millegipärast 4+1, ning samuti majandusnõuniku ametikohta, mis sisuliselt dubleerib Linnavara osaühingu juhi tööülesandeid. Ja kas tõesti peab 1650 elanikuga omavalitsusel olema kaks juhti?

2010. aasta linnaeelarve ei võimalda arengukomisjonil ja sotsiaalkomisjonil teha täiemahulist tööd ning volikogu liikmed Artur Aganitš ja Andrus Eiser on teinud volikogule kirjaliku ettepaneku arengukomisjoni liitmiseks majanduskomisjoniga  ja sotsiaalkomisjoni liitmiseks eelarvekomisjoniga. Arvatav tulemus: eelarveliste vahendite kokkuhoid

AS Veolia Keskkonnateenused soovib suurendada jäätmeveo käitlemise teenustasusid Mustvee linna jäätmeveopiirkonnas alates käesoleva aasta 1. maist. Miks peab linna jäätmevedaja Tartust siia sõitma, et prügi Mustveest kahe kilomeetri kaugusel asuvasse ladestuspaika vedada? Hinnatõusuga ei tohi nõustuda ja tuleb välja kuulutada konkurss soodsaima jäätmeveo käitleja leidmiseks.

Arvatav tulemus: odavaim hind jäätmeveo käitlemisel.

Käesoleva aasta eelarve on koostatud nii, et eelarvelised töökohad oleks alles ja palgad makstud, arengust pole mõtet rääkida. Isegi lihavõttepühade ajal ei suudetud pimedal ajal tagada linna valgustust, samas teab iga linnaelanik, et päevavalguslambid on päevad läbi päikesega võidu tänavaid valgustanud.

Lõpetuseks tuletame linnapeale meelde, et 2010. aasta linnaeelarve lugemisi katkestas mitte mõni üksik linnavolikogu liige, vaid siiski enamus. Enamus ei ole ka vastu võetud eelarvega jätkuvalt rahul. Tänaseks on ka “süüdlane” leitud, nimelt on pearaamatupidaja viidud lahkumisavalduse kirjutamiseni. Pearaamatupidaja teeb vaid tehnilist tööd, eelarve sisu eest vastutab ikka linnapea ja volikogu. Pretensioonid on just eelarve sisulisele poolele.

Lootes, et ei kutsu esile linnapea meelehärmi, püüdsime teha võimalikult lühidalt.

Peaaegu unustasime selle “nende volikogu liikmete kohta lugege sealt” rubriigi, kuid pigem mitte, sest selle täidab nüüd juba traditsiooniliselt härra linnapea oma artikliga, mida saate lugeda arvatavalt tänasest lehest.

iii

EVDOKIA ABAKANOVA

TATJANA KUDINA

ANATOLIA LUNINA

blog comments powered by Disqus