Linnadel ja valdadel napib lumetõrjeks raha

Selle aasta esimesed ja ka viimased kuud on olnud äärmiselt lumerohked ning „i“-le pani täpi möödunud neljapäeval Eestimaal möllanud fuuria Monika. Mõned linna- ja vallajuhid leidsid mahti vastata Vooremaa küsimusele, kuidas lumelükkamiskuludega toime tulla kavatsetakse.

Jaan Aiaots,

Põltsamaa linnapea

Teedehoolduseks eraldati meil sel aastal ca 1,9 miljonit krooni. Praegu on talviseks lumeveoks reservist juurde võetud 80 000 krooni ning ka sellest terveks detsembriks ei jätku. Veel läheb tarvis umbes 150 000 krooni, mis tuleb eraldada järgmise aasta eelarvest. Praegu hooldab Põltsamaa linna teid Teho Eesti OÜ. Tõenäoliselt tuleb meil lume äraveoks palgata veel vähemalt üks ettevõte juurde, sest linnas on lund liiga palju ja seda tuleb kriitilistest kohtadest ära vedada. Momendil peame vastavate ettevõtetega läbirääkimisi.

Paar päeva tagasi käis meediast läbi uudis, et valitsus pakub omavalitsustele lumetõrjeks rahalist toetust. Mina seda väga tõsiselt ei võta ja rahalaeva ootama ei jää. Riigi eelarve on praegu üsna kehvas seisus ja seetõttu pole optimismiks põhjust. Muidugi oleks tore, kui selline raha leitaks, kuid praegu peame siiski omade jõududega hakkama saama. 

Enn Kurg,

Jõgeva vallavanem

Jõgeva vallas hooldavad teid järgmised teehooldefirmad.  Siimusti piirkonnas Merlen OÜ, Vaimastvere piirkonnas Moreen OÜ, Laiuse, Kuremaa ja Jõgeva piirkonnas Kuremaa Enveko AS. Teed hooldavate ettevõtetega on meil sõlmitud lepingud, kus talihoolduseks on 2010. aastal raha planeeritud 511 413 krooni. Sellest peaks aasta lõpuni ka välja tulema. Teed Jõgeva vallas sel aastal hooldamata ei jää, sest lepingud eelmainitud ettevõtetega on sõlmitud järgmise aasta lõpuni ning uueks talveperioodiks on samuti raha juba eraldatud. 

Riina Kull,

Torma vallavanem

Meie vallas teevad kolmes piirkonnas lumetõrjet kolm ettevõtet: Torma POÜ, OÜ Vaiatu Agri ja Sadala Agro OÜ. Selleks aastaks oli teehoolduseks planeeritud 440 000 krooni, praeguseks on kulunud 472 000 krooni. Sellele lisanduvad veel ka detsembrikuu teedehoolduse kulud. Oleme tänavuaastast lumetõrjet teostanud muude hooldustööde arvelt. Lumetõrje meie valla teedel jätkub. Juhul, kui raha lumetõrje tarvis sel aastal lõpeb, siis tasume teenuste eest 2011. aasta jaanuaris. 

Jüri Morozov,

Saare vallavanem

  on tee paari tunni pärast veel hullemini kinni kui enne. Täna on selge, et vajame võimsamat tehnikat. Lund tuleb hakata kohati lükkama mitte pikisuunas, vaid risti teed. Probleemiks on ka see, et inimesed ei suuda 24 tundi ööpäevas kogu aeg töötada, kui lund aina juurde tuleb. 

Kalmer Lain,

Jõgeva linnapea

Jõgeva linna tänavate, platside ja kõnniteede talihooldustöid teostab Tänavapuhastuse AS. Pargiteid hooldab Jõgeva Elamu AS. Linnatänavate hoolduseks on planeeritud 470 000 krooni ning pargiteede hoolduseks 100 000 krooni. Linnateed lahti lükkamata ei jää, sest teenuste osutamine on tagatud pikaajaliste lepingutega, kulutused on planeeritud linna eelarvesse. Kui ette tuleb täiendavaid kulutusi, siis kaetakse need eelarvereservi arvelt. 

Urmas Astel,

Palamuse vallavanem

Palamuse vallas teostavad lumetõrjet AS Vooremaa Teed, OÜ Kerseli, AS Evemar, OÜ Puidukaubandus ja mõned väiksemad tegijad, lisaks muidugi ka vallaelanikud ise. Talvisele teehooldusele me eraldi raha ei planeeri. Kulud tekivad üldreeglina detsembris ja arved esitatakse nende kohta jaanuaris. Seega  kulutatakse uue aasta alguses esmalt raha teede hooldustööde eest tasumiseks. Kõigele vaatamata ei saa me ju lund lükkamata jätta. Seetõttu kannatab suvine teedehooldus ja tõsisem remont on viimastel aastatel hoopis ära jäänud. 

Jozsef  Weinrauch,

Pala vallavanem

Raha talviseks teedehoolduseks on juba ammu otsas. Siiski pole lumi teedelt lükkamata jäänud. Sõlmime tööde teostajatega kokkuleppeid ja olude sunnil peame neile mingi aja ka võlgu jääma. Valitsuse toetusele pole praegu mõtet loota.

i

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus