Linnade ja valdade päevadelt koguti tarkuseteri

Tallinnas toimunud 14. linnade ja valdade päevadel osalesid esindused kõigist kolmest Jõgevamaa omavalitsusest ehk Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa vallast. Foorumil toonitati, et võimekusest välissuhteid korraldada sõltub ka mitmete projektide rahastamine. Rõhutati et arengukavade koostamiseks tuleks ennekõike vaeva näha omavalitsustöötajatel endil. Kõneaineks oli ka teenuste pakkumise korraldamine keskustes.


Jõgeva abivallavanem Viktor Svjatõsev osales mõttevahetusel, kus räägiti koostööst ja sõprussuhetest omavalitsustega välismaal ja Euroopa Liidu programmidest. “Kõlama jäi mõte, et koostööpiirkonnad on olulised mitte ainult kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö ja spordi alal sidemete loomiseks ja arendamiseks, vaid ka välispartnerite kaasamiseks Euroopa Liidu programmidesse, mis on tingimuseks neist mitmete rahastamisel. Tõdesime sedagi, et omavalitsused vajavad võimekaid spetsialiste, kes koostavad välisosalusega projekte, mis võimaldavad saada teadmisi, kogemusi ja rahasüste. Suurematel omavalitsustel, näiteks linnadel, on nende leidmiseks ja palkamiseks mõistagi paremad võimalused. Usun aga, et lähiajal saavutame selles valdkonnas Jõgeva vallas edu,” rääkis ta.

Samuti osales Svjatõšev sotsiaaltöö teemalisel arutelul. “Huvi pakkus sotsiaalprobleemidele lahenduse leidmine läbi projektipõhise tegevuse kas siis oma riigi või Euroopa Liidu rahadega. Näiteks on vastavad meetmed abivajajale sotsiaalse transpordi tagamiseks. Jutuks tuli ka tervisekeskuste loomine, millega tegeletakse aktiivselt ka Jõgeva vallas. Loodame, et Jõgeva saab kaasaegse perearstikeskuse lähiaastatel.”

Kogemusi arengukava koostamiseks.

Jõgeva vallavalitsuse arendus- ja ettevõtlusspetsialist Reelika Kivimurd märkis, et kuna käesoleva aasta 15. oktoobriks on vaja teha Jõgeva vallale uus arengukava, siis huvitasid teda eriti arengukava ja eelarvestrateegia koostamisega seotud teemad.

“Huvitav oli kuulda teiste omavalitsuste kogemustest ja saada näpunäiteid, millele tuleks keskenduda või mida vältida. Samuti pakkus mulle huvi regionaalvaldkond täna ja homme.

Kohtusin ka teiste valdade arendusspetsialistidega ja arutasime, kuidas ja millistes valdkondades saaksime koostööd teha ning ka kuidas on ühinenud omavalitsustes töö korraldatud.”

Põltsamaa vallavanem Margus Möldri tõi kokkusaamiselt välja mõtte, et arengukavade ja planeeringudokumentide koostamist ei tohi jätta ainuüksi nõustajate ja konsultantide ülesandeks. “Seda toonitas oma ettekandes ka Saue vallavanem Andres Laisk. Kõrvalabi võib kasutada, kuid omavalitsustöötajad peavad hea tulemuse nimel ise hoolega protsessi juures olema. Põhitöö tuleb ikka endal ära teha.”

Huvitav esitlus statistikaametilt

Mustvee vallavalitsuse arendusnõuniku, Katrin Rajamäe, sõnul oli meeldejääv statistikaameti esitlus uutest arengutest ja võimalustest omavalitsustele vajalike andmete saamiseks. “Põnev oli tutvuda erinevate vaadete ja mõtetega regionaalarengu suundumustest ja saada teada planeeringualase uuringu tulemusi. Minu jaoks olid veel olulised teemad arengukava koostamine, muudatused kohaliku omavalitsuse rahastamismudelis, tekkepõhine eelarvestamine ja haridusvõrgu perspektiivid,” lausus ta.

Riigikogu maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk esines linnade ja valdade päeval ettekandega paneeldiskussioonil. “Rõhutasin, et võimalikult paljud avalikud teenused peavad olema kättesaadavad kodupiirkondades – külades, omavalitsuse või maakonna keskuses. Maakondades peaksid tekkima siiski riigimajad, kus praktiliselt kõik teenused kättesaadavad oleksid. Teenuseid, mida vajatakse korra või kaks elus, võiks aga pakkuda suuremates keskustes, jõgevamaalastele näiteks Tartus.”

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus