Linna otsus tekitas vallavolikogus hämmingut

Põltsamaa vallavolikogu liikmetele oli tõeliseks üllatuseks  Põltsamaa linnavolikogu poolt möödunud teisipäeval vastu võetud otsus, et ühinemine võiks teoks saada alles paralleelselt järgmiste korraliste kohalike omavalitsuste volikogude valimistega 2017. aastal.

Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson lausus, et linna teade sellisest otsusest jõudis tema postkasti kolmapäeval, 18. veebruaril. Põltsamaa vallavolikogu esimehe Indrek Eensalu sõnul sai ka tema sama päeva hommikul sellest teada. Põltsamaa vallasekretär Janne Veski, kes koos vallavanema ja vallavolikogu esimehega valla poolt linnaga läbirääkimisi pidavasse töörühma kuulub, lausus, et tegelikult vaidlesid nad linna esindajatega tuliselt selle üle, milline võiks olla konkreetne ühinemise tähtaeg. Samas polnud Veski sõnul kusagil fikseeritud, et ühinemine saab teoks just 2017. aastal, paralleelselt kohalike omavalitsuste valimistega.

Vallavolinikud ei mõista linnavolinike loogikat

Põltsamaa vallavolikogu oli andnud küll oma otsusega linnale ametlikult teada, et nõustub ühinemise teemal läbirääkimisi jätkama, ent samas polnud vallavolikogu langetanud konkreetset otsust, millal ühinemine teoks võiks saada.

Põltsamaa vallavolikogu liige Tarmo Orr lausus, et tema arusaamise kohaselt sooviks linn ühineda juba käesoleval aastal ja ta ei mõista, miks algne soov nüüd teistpidi pöörati.

Indrek Eensalu tõdes, et kui linn nii otsustas, siis oleks vallal  kummaline teisiti otsustada. Samas küsis ta vallavolikogu liikmetelt, kas nad on nõus, et valla poolt ühinemise teemal läbirääkimisi pidava komisjoni liikmed räägivad läbi ka Põltsamaa valla teiste piirinaabritega. Vallavolikogu liikmed olid selle ettepanekuga nõus. Väino Treimani sõnul on kummaline, et vallapoolsete ühinemise teemal läbirääkimisi pidajatele tuli linna otsus üllatusena. Linnapoolsed ühiskomisjoni liikmed oleksid võinud vähemalt teada anda, et linnavolikogu ühinemise tähtaja üle alles hääletama asub. Samas, kui selline otsus on tehtud, siis tuleb nüüd tegutseda teadmisega, et reaalne ühinemine saab teoks 2017. aastal.

Valla otsus tähtaja kohta tuleb märtsikuus

Põltsamaa vallavolikogu alatise majanduskomisjoni esimees Karro Külanurm ütles, et Euroopa Liidu alanud rahastusperioodist  on võimalik taotleda toetussummasid ka ühinemisega seotud uuringute läbiviimiseks. Samuti oleks võimalik palgata selle rahaga konsultant, kes nõustaks omavalitsusi liitumise teemal nii ühinemise eel kui pärast seda  ühe aasta jooksul. Vallavolikogu liikmed väitsid, et ei näe vajadust täiendavaid uuringuid läbi viia, sest Põltsamaa valla ja linna ühinemise teemal on juba piisavalt uuringuid tehtud.

Liia Lust lausus, et vallavolikogu peaks omapoolse ühinemistähtaega fikseeriva otsuse vastuvõtmise märtsikuise  vallavolikogu istungi päevakorda kavandama. Vallavanema sõnul peaks läbirääkimisi pidav ühiskomisjon esitama ühinemisprotsessi reguleeriva ajakava. Kõigi protseduuride teostamiseks on ette nähtud tähtajad, millise ajavahemiku möödumise järel ühe või teise seadusest tuleneva otsuse saab langetada. Protseduuriliste tähtaegade osas saab ajakava paika panna alles pärast seda, kui ka Põltsamaa vallavolikogu on omapoolse otsuse vastu võtnud.

Juba paarkümmend aastat on Põltsamaa linn üritanud alustada läbirääkimisi Põltsamaa vallaga, et moodustada ühine omavalitsusüksus. Kõigil eelnevatel kordadel on vald linna ettepaneku tagasi lükanud. Möödunud aastal tegi Põltsamaa linn vallale taas ettepaneku n-ö leivad ühte kappi panna. Linnale oli hea uudis, et Põltsamaa vallavolikogu nõustus eelmise aasta detsembris peetud istungil sel teemal läbirääkimisi jätkama ning andis märku, et on valmis üsna kiireks ühinemiseks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus