Linn ja Epitome sõlmisid koostööleppe

Ühiste Kavatsuste Protokolli põhjal eraldab osaühing Epitome Mustvee laseteaia kaasajastamiseks 1 miljon krooni, mille kannab tänavu 1. septembril linnavalitsuse vastavale arvelduskontole. Koostööpartnerid kohustuvad abistama linna mitmete kultuuriliste ja sotsiaalsete projektide kavandamisel ja elluviimisel. Mustvee linnavalitsus on võtnud aga endale ka kohustuse kasutada  Epitomelt saadud raha vaid ettenähtud otstarbeks. “Lasteaia renoveerimiseks laekuvat raha kulutame  ennekõike hoone katuse remontimiseks, mida varem pole õnnestunud teha, sest pikemat aega on riiklikud toetused lasteaiale jäänud tagasihoidlikuks, ” lausus linnapea Mati Kepp. "Loodan, et kohalikul omavalitsusel ja firmal, kes on otsustanud investeerida Mustveesse, tekivad  asjalikud ja paikkonna elu edendamist soosivad vastastikused suhted,” märkis ta.

Osaühingu Epitome ja Mustvee Linnavalitsuse ühiste kavatsuste protokollis on märgitud sedagi, et linna arendamiseks algatatud ettevõtmistes on võimalus osaleda ka teistel koostööpartneritel.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus