Liita, mitte lahutada

Koolireformi kavandades peaksime koolivõrgu korrastamise kontekstis rääkima pigem liitmisest kui lahutamisest. Selleks, et aina väheneva õpilaskonnaga üldhariduskoolide võrgustik oleks elujõuline ja jätkusuutlik, peame alustama elujõuetute koolide inventuurist ning nende liitmisest elujõulisteks ning kvaliteetseteks.  

Üldhariduskoolide õpilaste arv on viimase 9 aastaga vähenenud 200 000-lt alla 150 000, mis teeb aastaseks õpilaste vähenemiseks keskmiselt 6000 kooliealist. Need numbrid näitavad, et tänase koolivõrgu tulevik pole kõige helgem.

Õpilaste arvu kiire vähenemine sunnib meid koolivõrgu optimeerimise nimel jõuliselt tegutsema, mis on ka Riigikogus menetletava põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse üks eesmärke. Oluline on tagada tugev põhikoolide võrgustik (põhiharidus kättesaadav võimalikult kodukoha lähedalt) ja mitmekesiseid valikuvõimalusi pakkuvad gümnaasiumid. Teine variant on vaadata kõrvalt, kuidas koolivõrk loomulikul teel õpilaste arvu kiire kahanemise tulemusena kokku variseb. Viimase variandiga kaasa minnes võib juhtuda, et lisaks jõuetutele surevad välja ka hetkel veel elujõulised koolid.

Peame endile aru andma, et aina vähenev õpilaste arv paneb varem või hiljem karmi valiku ette kooli pidajad ehk kohalikud omavalitsused. Mõnekümne õpilasega gümnaasiumide pidamine on kahjulik majanduslikus mõttes ning ohtlik hariduse kvaliteedi seisukohalt. Jätkusuutmatud haridusasutused tuleb liita jätkusuutlikeks.

Liites ei tohi unustada aga seda, et näiteks äärealade koolid ei allu päris samadele reeglitele, millele linnakoolid (nt koolitee pikkus jms). Ida-Virumaa ja ka saarte koolivõrku tuleks eraldi käsitleda. Selles valguses tuleb liites olla ettevaatlik ja kaalutlev, tuginedes ministeeriumi vastavatele analüüsidele, mis arvestavad õpilaste arvu vähenemist, õpilasrännet, tõmbekeskusi jms.

Majanduslikku kokkuhoidu ja hariduse kvaliteeti silmas pidades ei tule koolivõrgu korrastamise vajaduses ilmselt kahelda. Küll aga on tekitanud palju meelehärmi ja küsimusi kooliastmete kohustuslik lahutamine.

Alles seejärel, kui koolivõrk on korrastatud nii, et igas Eesti maakonnas on tugevad ja elujõulised üldhariduskoolid, mis vastavad ministeeriumi poolt kehtestatud üldhariduskoolide nõuetele, võiksid omavalitsused ise kaaluda, kas kooliastmete lahutamine on vajalik (positiivne näide Hugo Treffneri Gümnaasiumi näol) või mitte, arvestades seejuures oma piirkondlikke vajadusi, võimalusi jms.

Enne lahutamist on oluline kaaluda, ehk on hariduse kvaliteeti silmas pidades kohati mõistlikum põhikool ja gümnaasium hoopis kokku jätta.

Põhikooli ja gümnaasiumi kooliastmete lahutamine jäägu piirkondlikest vajadustest, oludest ja kvaliteetse koolihariduse eelduseks olevatest kriteeriumidest lähtudes kooli pidaja otsustada.

LAURI LUIK,

Riigikogu kultuurikomisjoni liige,

Reformierakond

blog comments powered by Disqus