Liina Võsaste: „Mess oli vajalik paljudele huvigruppidele“

Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja Liina Võsaste rääkis intervjuus Vooremaale, et 16. märtsil Jõgeval toimunud töö- ja karjäärimess tõestas tööandjate, töövõtjate ja karjäärinõustajate võrgustiku tugevust. Tema sõnul said paljud külastajad messil infot konkreetse töö- või õppimiskoha leidmiseks.

Mida seekordse messi korraldamisel teistmoodi tegite?

„Töömess toimus neljandat korda. Varem on see toimunud Vooremaa töömessi nime all. Kuna oli ootus, et messil osalevad ka koolid, kaasasime korraldusse ka Jõgevamaa Rajaleidja keskuse, kelle kanda jäi suhtlemine koolidega ning nende messile kutsumine. Sellest tulenevalt muutsime messi nime ning sel aastal toimus see Jõgevamaa töö- ja karjäärimessi nime all. Ja nagu selgus, oli see õige otsus.”

Mess oli tõeliselt rahvarohke, millega seda ise seletate?

„Messil oli tõesti rekordarv külastajaid. Tegime palju tööd selle nimel, et tutvustada, mis on messil toimumas, millised ettevõtted ning koolid on messil oma töötamis- ning õppimisvõimalusi tutvustamas. On hea meel, et messil osales palju noori, kellel oli võimalus lähemalt teada saada, millised ettevõtted meil maakonnas on ning millega nad tegelevad. Kelleks tuleb õppida, et huvipakkuvasse ettevõttesse tööle saada. Samas olid olemas ka koolid, kellelt sai teavet, kas soovitud eriala on võimalik nende juures omandada.”

Mil määral selgus, millised õppimis- ja töötamisvõimalused Jõgevamaa noortele ja ka teistele kõige enam huvi pakuvad ja millist tööd on pakkuda ettevõtetel? Kas see ühtib või on pigem erinev?

„Tagasisideankeetidest oli rõõm lugeda, et paljud osalenud leidsid messilt sobivaid tööpakkumisi. Saadud tagasiside põhjal oleks soovitud messil näha ka tööandjaid, kes tutvustaksid töötamisvõimalusi meditsiini- ning hoolekandeasutustes ning ehitussektoris. Kõigil, sealhulgas noortel, oli võimalus tööandjatega ning koolitajatega vahetult suhelda ning saada teavet kõige huvipakkuva kohta.”

Ettevõtjatel on üldiselt kiire aeg. Kui keeruline oli üldse erasektori tööandjaid messile saada?

„Tööandjate kaasamiseks tegi väga suure töö ära meie osakonna tööandjate konsultant Maiu Veltbach. Tööandjatele on see suurepäraseks võimaluseks ettevõtte turundamiseks, töökohtade ning töötingimuste tutvustamiseks.“

Kuidas toimib Jõgevamaa tööhõive korraldamises selliste asutuste võrgustik nagu töötukassa osakonna, Rajaleidja, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus?

„Jõgevamaa Rajaleidja keskusega ning Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega koostöö kohta on mul öelda ainult kiidusõnu. Koostöö on konstruktiivne.“

Mis oli olulisim, mis messi ametlikule osale järgnenud ümarlaual selgus?

„Tööandjate ja kutsekoolide esindajate ümarlaual oli teemaks tööandjate vajaduste ja kutsekoolide võimaluste kokkuviimine. Ümarlaual tõdeti, et tööandjal on hea meel, kui on olemas koostöö kutse- või kõrgkooliga, et saada endale tööjõudu. Samas on tööandjad nõus ka panustama, et saada säravate silmadega kutseõppureid praktikale ja tööle. Tõdeti, et väga suur väärtus on, kui kutse- või kõrgkoolist tulnul on omandatud töötamiseks vajalikud baasoskused ning ka töödistsipliini harjumus.

Kõne alla tuli ka õppeprogramm, mis vastaks tööandja vajadustele. Selle mure lahenduseks pakkusid kutsekoolide esindajad välja õpipoisiõppe võimaluse. Selle läbiviimiseks sõlmitakse kolmepoolne leping töötaja, haridusasutuse ja tööandja vahel, suur osa oskuste omandamisest toimub juba tööandja juures.”

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus