Lepe tagab koostöö korvpalli edendamiseks

Jõgeva vallavalitsuses allkirjastati nädal tagasi Sihtasutuse Kuremaa Spordikool, Eesti Korvpalliliidu ning Jõgeva linna, Jõgeva valla, Torma valla ja Palamuse valla hea tahte ja koostöö kokkulepe, mis peaks aitama Kuremaa spordikoolil uue hoo sisse saada ning Jõgeva piirkonna korvpallil uuele tasemele tõusta.


 Sihtasutuse Kuremaa Spordikool poolt kirjutas lepingule alla juhatuse liige ja Jõgeva vallavanem Enn Kurg, Eesti Korvpalliliidu poolt president Jaak Salumets ja peasekretär Keio Kuhi (viimane tegi seda eemal viibimise tõttu elektrooniliselt) ning omavalitsuste poolt Jõgeva vallavolikogu esimees Tiit Lääne, Jõgeva linnapea Raivo Meitus, Torma vallavanem Triin Pärsim ja Palamuse vallavanem Rait Persidski.

Lepingu osapooled soovivad ühiselt edendada poiste ja tüdrukute korvpalli ning muuta selle ala noorte jaoks atraktiivsemaks. Lepingu kohaselt osalevad osapooled hooaja algusest, st 1. septembrist kuni selle aasta lõpuni Kuremaa spordikooli personalikulu, majandamiskulu, õppevahendite ja inventari soetamise kulu ning õppe- ja treeninglaagrite läbiviimise kulude katmises. Nüüd ja tulevikus tehakse koostööd treeningurühmade avamisel, ühistreeningute läbiviimisel, treenerite leidmisel korvpalligruppidele, noortekorvpalli arendamisel, korvpallisaaliinventari ja tingimuste arendamisel, korvpalli välisväljakute rajamisel ja korrastamisel, minikorvpalliplatside rajamisel lasteaedadesse, interaktiivseid meetodeid kasutavate lisategevuste korraldamisel, treenerite ja kohtunike arvu suurendamisel jne.

Treenerid ja varustus

Kuremaa spordikooli ja valdade poolt vaadatuna on lepingu “magusamateks” punktideks need, mille kohaselt korvpalliliit tagab igale vallale kahe treeneri koolituskulud seoses kutsekvalifikatsiooni tasemekoolitusega, komplekti kahepoolseid treeninguvorme (15 vormi komplektis) ja kahes eri suuruses korvpallid, kumbagi 12 tk.

Leping kehtib kuni sõlmimisele järgneva kalendriaasta lõpuni ning loetakse automaatselt pikenenuks, kui pooled ei teata soovist see lõpetada.

  1. juulil sõlmitud leping aitab loodetavasti Kuremaa spordikooli tegevusele taas hoo sisse saada. Kool loodi 2006. aastal Jõgeva, Torma, Palamuse, Saare ja Tabivere valla osalusel ning selle juures tegutsesid korv- ja võrkpalli, kergejõustiku ja ujumise treeningurühmad. Mõne aja pärast loobusid teised vallad rahaliste raskuste tõttu ettevõtmises osalemast ning kool jäi üksnes Jõgeva valla majandada.

“Õnneks jätkus vallal tarkust spordikooli mitte kinni panna,” ütles Enn Kurg.

Vahepeal tegeldi spordikoolis ainult ujumisega, paar aastat tagasi loodi kooli juurde aga treener Märt Tralla eestvedamisel taas korvpalli treeningurühmad.

Nüüd, mil Jõgeva linn ja vald ning Torma ja Palamuse vald ühinemas, leiti, et ka Kuremaa spordikoolile on õige aeg “restart” teha. Sõlmitud lepingu lähim eesmärk on tagada see, et Kuremaa spordikooli korvpalli treeningurühmade elu neljaks kuuks (korvpallihooaeg algab 1. septembril 2017, uue ühendvalla majandusaasta aga alles 1. jaanuaril 2018) seisma ei jääks: et noored saaksid treenida ja võistelda ning treenerid palga kätte.

Kaugem eesmärk

Lepingu kaugem eesmärk on aga see, et ka Jõgeva piirkond suudaks üles ehitada korraliku korvpallipüramiidi, nagu seda on suutnud Rapla, st et oleksid olemas kõigi vanuseastmete võistkonnad kuni tippmeeskonna ja -naiskonnani välja.

“Spiraaliring on täis saamas ja spordikoolidel, mida vahepeal hoolega likvideeriti, on aeg taas areenile tulla,” ütles korvpalliliidu president Jaak Salumets. “On vaja luua turvaline ja organiseeritud süsteem laste kehaliseks harimiseks.”

Jõgeva vallavolikogu esimees Tiit Lääne lisas, et sport on Jõgeva vallas tõusuteel, ent potentsiaali on veel küllaga.

“Meil on suurepärased spordibaasid, millel ei tohi lasta niisama seista,” ütles Lääne.

Palamuse vallavanem Rait Persidski lisas, et korvpalli rahvusnaiskonna peatreener Janne Rits käis hiljuti Palamuse kooli sporditüdrukuid kaemas ja leidis, et potentsiaalseid korvpallureid on nende hulgas päris palju. See tegi vallavanemale ainult rõõmu.

Hea tahte ja koostöö kokkuleppe sõlmimise juures viibis ka Kuremaa ujula juhataja Raivo Tralla, kes oli korvpallientusiastina üks kokkuleppe sünni taganttõukajaid.

“Olen aastaid rääkinud sellest, et korralik korvpallisüsteem on vaja üles ehitada,” ütles Raivo Tralla. “Samas ei tähenda see seda, et spordikooliga ei võiks liituda teised alad ning laiem ring omavalitsusi, mitte ainult need, neli, kes peatselt ühinevad.”

 

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus