Lemmikloomade eutanaasiast inimlikult ja halastades

See  võõrapärane  sõna   tähendab halastussurma.   Käsitlen   seda    mitte  just   meeldivat  teemat    loomaarsti vaatevinklist, mõeldes kõigile loomaomanikele. 

Nii  nagu  meil  kõigil,  on  ka  loomade   eluiga     piiratud,  nemadki vananevad ja surevad.

Alati ei saagi looma enam aidata

Kehas   on  olemas  teatud  kaitsebarjäärid,   mis  seisavad  vastu   pahadele  sissetungijatele.  Vahel   ei  suuda  aga  organism   iseseisvalt  haigustekitajate,  st   viiruste,  patogeensete  bakterite,   seentele,   sise-  ja  välisparasiitide vastu võidelda. Ohufaktoreid   on   loomadel   väga  palju. 

Ka  meie  ise,   lemmikloomade  omanikud,   jätame  pahatihti   oma  hoolealuse   võitluses   organismi   kahjustajatega   üksinda.   Ei  suudeta   sõpra   aidata,   ei kutsuta   arsti abiks  või   jäetakse   abistamine   väga  hiljaks.

Paljudel  juhtudel  raskete  ja  krooniliste  haigusel  puhul   ei  olegi   looma   enam võimalik  aidata ja edasi elamine   võib   tekitada  loomale  kestvaid  kannatusi.   Sellist olukorda   peame  oskama  ise  õieti   hinnata, vajadusel tuleb küsida nõu   kogenud  loomaarstilt.

Kui looma organismi vanus on   tema  füsioloogilise   eluea   piiril ning   tal  on vaevused, mida ei suudeta   enam  ravida ega leevendada,  siis   peame   tegema    oma  neljajalgse   pereliikme  suhtes  äärmiselt   raske   ja meile endale kurva   otsuse.   Sageli   on  see  paratamatu,  kuid  siiski  ainus viis looma aidata.

“Magamapanek“ on ka arstile raske ülesanne

Eutanaasia  on  looma  hukkamine  omaniku  algatusel  või  kaastundest,  kui  ellujäämine  tekitaks  loomale  kestvaid  kannatusi  või  kui  tema  liigiomane   eluviis  osutub  võimatuks. Eutanaasia  tuleb  läbi  viia  võimalikult vähe  füüsilisi  ja  vaimseid  kannatusi põhjustades. Looma  eutanaasia  viib  läbi   veterinaararst, nii  ütleb  kehtiv  Loomakaitseseadus.

Loomaarstid   peavad  kasutama   eutanaasiaks  meetodeid,  mis  peavad  põhjustama  loomale   viivitamatu  teadvusetuse   ja  surma   või   viima  sügavast  üldanesteesiast  kindla  surmani.

Seadusega  on  keelatud   looma  lämmatamine,  uputamine  ja  mürgitamine.   Samuti  pole lubatud hukkamine  elektriga,  kui  sellega  ei  kaasne  looma  silmapilkne   teadvuse kadu.

Loomaarstina  olen  pidanud   vajalikuks   teatud  ravimatute haiguste puhul või olukorras,   kus   looma omanik  ei  suuda   ravimist  ja  edasipidamist  korraldada,   soovitama  looma  “magamapanekut”, nagu  me  rahva  kõnepruugis  ütleme.

Looma  magamapanek  on  samuti  loomaarstile   kui  loomade  ravijale  psüühiliselt  kõige   raskem  ülesanne  ja  peremehele  äärmuslik  soovitus.   Mõtlen  sellistes  olukordades,  et  mis   õigus    on   inimesel   võtta   teiselt  elusolendilt  välja  hing,  mis on  antud  looduse kui kõige  võimsama poolt.   Sellist  õigust  ei  tohiks  kellelgi  olla. 

Loomaarstile  on  see  aga   kohustus,  tuleb   aidata  teisi,  arvestades    inimväärsust  ja  üldisi  inimlikke  tõekspidamisi.   

Vahel  on   loomaomanikud   soovinud  eutanaasiast  ravimite  abil keelduda, on   viidatud  tuttavale   jahimehele  või  öeldud, et ka oma kodus on laskeriist olemas. Loomakaitse seadus  otseselt  taolist   looma  tapmise  viisi   ei  käsitle,  kuid   isiklikult  ma  seda  ei  poolda.   Laskmine  püssist     osutub   sageli  piinarikkaks   surmaks.  Selline  tegevus   on  igati   taunitav    ja  lubamatu. 

Arstina  ma  ei  poolda  ega  soovita    kunagi   lemmikloomade   mahalaskmist,  see  on   ebaeetiline  ja  loomaarsti  tõekspidamistega   vastuolus.

Aidakem siis   oma  looma  tema   rasketel   hetkedel,   leevendagem vältimatuid valusid  ja toimigem  halastavalt!

iii

RAIVO RAJA, loomaarst

blog comments powered by Disqus