Lemmikloom vajab reisimisel passi

Koera, kassi või valgetuhkruga Euroopa Liidus reisimisel peab loomaomanikul olema ette näidata lemmikloomapass. Alates 2015. aastast muutub passi seni kehtinud vorm

Sel suvel võeti Euroopa Parlamendis ja Nõukogus vastu uus määrus (nr 576/2013) lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta, millega täpsustatakse seni kehtinud korda.

Määrusega kehtestatakse ühtsed loomatervishoiu nõuded loomaliikidele, keda peetakse lemmikloomadena ning kellega liikumine toimub mittekaubanduslikel eesmärkidel (reisimine, näitusel esinemine, võistlused jne).

Uus määrus sätestab, et lemmikloom saab reisida vaid koos omaniku või volitatud isikuga. Omanik on märgitud lemmiklooma passis. Volitatud isikul peab olema ette näidata  omaniku kirjalik volitus.

Selleks, et seda erandit kasutada, peab omanik või volitatud isik esitama kirjaliku tõendi, et loom on registreeritud seda üritust külastama. Erandit kasutavad lemmikloomad peavad olema vanemad kui kuus kuud.

Uus määrus koos rakendusmäärusega kehtestab uue lemmiklooma identifitseerimisdokumendi vormi. Passivorme on kahte tüüpi, üht väljastatakse liikmesriikides ja teist määruses loetletud kolmandates riikides. Passis on andmeväljad lemmiklooma andmete, loomaomaniku andmete, passi väljastanud volitatud veterinaararsti andmete, marutaudivastase vaktsineerimise kuupäeva, mikrokiibi asukoha, paigaldamise ja lugemise kuupäeva ning looma terviseseisundi kohta.

Passi sisu nõudeid on täiendatud.

Identifitseerimisedokumendi annab välja selleks volitatud veterinaararst, kui on kontrollinud lemmiklooma märgistust ning täitnud andmeväljad ettenähtud teabega ning kui omanik on identifitseerimisdokumendi allkirjastanud.

Koerad, kassid ja valgetuhkrud tuleb märgistada mikrokiibiga. Tätoveeringu puhul peab see olema selgelt loetav ning tehtud enne 3. juulit 2011.

Reisile viidav lemmikloom peab olema volitatud veterinaararsti poolt marutaudi vastu vaktsineeritud. Vaktsineerimise kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saabumisega, milleks loetakse 21 päeva pärast esmase vaktsineerimisprotokolli kantud vaktsineerimise kuupäeva möödumist ja see kehtib ajale, mis on antud müügiloa tehnilises kirjelduses.

Vana lemmikloomapass kehtib kogu looma eluaja, seda ei vahetata. Varem trükitud passid tuleb ära kasutada 18 kuu jooksul pärast uue õigusakti jõustumist, määrus rakendub  2014. aasta 29. detsembril.

i

EVA PEEGEL, loomatervise büroo peaspetsialist

blog comments powered by Disqus