Leielt ja Meleskist Kamari külaga tutvuma

 Kamari on koos Ida-Virumaal Sonda vallas asuva Uljaste külaga tunnistatud teatavasti Eesti parimaks külaks. Seepärast on Kamari külas tulnud viimasel ajal vastu võtta mitmeidki külalisi, kes on olnud huvitatud küla elust ja tegemistest. Üleeile saabus kuusteist inimest valdavalt eakamaid, aga ka lapsi ja noori Kolga-Jaani vallast Leie ja Meleski külast. Nende sihiks oli peale Kamari külaga tutvumise ka Põltsamaa roosiaia külastamine.

     Kamaris tervitas viljandimaalasi külavanem Indrek Eensalu ning koos kohalike külaaktivistidega käidi käsitöötoas, järve ääres ja mujal. Külalisi huvitasid praegused Kamari ühisettevõtmised väga. Vaadati ka arhiivimaterjale ja arvukaid fotoalbumeid ühisettevõtmistest ning vahetati kogemusi külaelu ja külavanema teemal ning söödi lõunat.

     Edaspidi on Kamari esindus oodatud vastukülaskäigule ning siis on neil omakorda võimalus Leie ja Meleski küla tegemiste ning sealsete inimestega tuttavaks saada.

VAIKE KÄOSAAR  

blog comments powered by Disqus