Lehekese väärikas juubel

Koolilehe tegemise mõte tekkis Vaimastvere kooli eesti keele õpetajal Merle Ojametsal umbes kuus aastat tagasi mitmete koolide ajalehti sirvides. Sama aasta sügisel rääkis ta ideest koolidirektorile, kes oli selle mõttega päri ning lubas lehetegijaid nõu ja jõuga toetada. 2002. aasta septembris pani õpetaja Ojamets kokku lehe toimetuse, kuhu esialgu kuulusid vaid kaheksanda ja üheksanda klassi õpilased. Temast endast sai koolilehe tegijatele juhendaja. Esimeseks peatoimetajaks oli Lise-Lotte Lääne, kes praegu õpib Tartu Ülikoolis õigusteadust. Kokku on Lehekese toimetuse töös osalenud 40 õpilast.

Praegune toimetus on 11-liikmeline, neist kaks on peatoimetajad. Üks nendest, Grete Aare, on ka toimetuse kõige staa?ikam liige, kes teeb koolilehte juba viiendat aastat. Tema esimeseks kirjatööks oli viierealine reportaa? seenenäitusest, mille ta kirjutas kolmandas klassis.

Totaalne muutumine

Lehekese esimene number ilmus tegelikult üldse ilma nimeta. Esimeses väljaandes korraldati ka nimekonkurss, mille võitiski Leheke ja järgmisel numbril oligi nimi. Leheke on läbi aegade ilmunud iga kuu viimasel nädalal, kus tavaliselt võetakse kuu sündmused kokku, räägitakse tulevastest üritustest ja arutletakse kooli igapäevaelu üle. Igas numbris ilmub ka mõni põnev intervjuu ning nagu igale korralikule lehele kohane, pakub Leheke ka meelelahutust ristsõna ja anekdootide näol.

Alguses ilmus leht  ilma fotodeta, kuid kui peatoimetaja kohale asus Rait Tõnnori, sai ajaleht ka fotod ning kujundus muutus oluliselt paremaks. Veel muutis ta ka lehe sisu. Kui varem olid põhiteemadeks koolielu puudutavad sündmused, siis nüüd käsitletakse Lehekeses ka palju päevakajalisemaid teemasid. Näiteks võib juubelinumbrist lugeda õpilaste ja õpetajate arvamust Eesti hümni muutmise kohta.

Veel lisas õpetaja Ojamets, et läbi aegade on kirjutajate arv olnud suhteliselt sama, kuid paljud õpilased ei soovi endale väga palju vastutust, seega on peatoimetajaid suhteliselt raske leida. “Ehk selle pärast on ka Grete ja Mari praegu kahekesi peatoimetajateks, et neid kohustusi omavahel natukene jagada,” sõnas lehetegijate juhendaja. Eesti keele õpetaja sõnas veel, et suure tänu on terve Lehekese toimetus võlgu eelmisel aastal Vaimastvere kooli lõpetanud Sandra Läänele, kes tegi väga palju asju ise ära, mõtles uusi ja põnevaid teemasid ning suunas ja juhendas toimetusekaaslasi. Sandra ise ütles, et koolilehe tegemine andis talle juurde palju kogemusi, eriti just kujunduse ja arvutioskuse vallas, kuid eriti tähtsaks peab ta Lehekese päevilt häid mälestusi.

Kõige enam köidab uurimine

Praegune toimetus saab kuus korra kokku, kus arutatakse läbi teemad, millest kirjutada. Kõige enam köidavad noori kirjutajaid tõsised teemad, nagu narkootikumide- ja alkoholiprobleem koolis. Toimetuse liikmete sõnul Vaimastveres narkootikumidega probleeme ei ole, kuid alkoholi tarvitamise ja suitsetamisega on olnud mõningatel õpilastel kokkupuuteid. “Eks need probleemid on ju igas koolis, linnades ehk puututakse narkootikumidega rohkem kokku kui siinkandis,” sõnas peatoimetaja Grete Aare. Samas meeldib Lehekese tegijatele Internetist igasuguseid põnevaid fakte otsida ja sellest ka koolilehes kirjutada.

Lehekese toimetuse liikmed tulevikus päris-ajakirjanikeks saada ei soovigi, kuid peatoimetaja sõnul on seda veel ka vara öelda, sest keegi neist ei mõtle praegu veel  tõsiselt elukutsevalikule. Koolilehe tegemist peavad noored kirjutajad vajalikuks, et jagada kaasõpilastele olulist infot ja jätta kooli ajalukku endast märk maha. Koolileht on selleks parim võimalus.

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus