Leedu meditsiinitöötajad külastasid Jõgeva haiglat

SA Jõgeva Haigla ja Sapiega Hospital Vilniuses sõlmisid möödunud aastal sõprus- ja koostöölepingu. “Pidasime mõistlikuks arendada suhteid haiglaga, kus meditsiiniteenuse pakkumine on meiega praktiliselt võrdsel tasemel,” märkis haiglajuht Peep Põdder. Esmakordselt tuli Vilniusest Jõgeva haiglaga tutvuma selle juhtkonna delegatsioon eesotsas raviasutuse direktori Gediminas Rimdeikaga. Eelmisel nädalal viibis doktor Rimdeika aga Jõgeval koos keskmeditsiini personali esindajatega. Vilniuse haigla ülemõde, reanimatsiooniosakonna õde, taastusraviõde ja füsioterapeut tutvusid üksikasjalikult Jõgeva haiglaga, huviga vaadati ringi hiljuti avatud hooldusraviosakonnas. Eriti põhjalikult suhtlesid leedu meedikud vastava ala spetsialistidega Jõgeva haiglas. “Näiteks kui laborant kõneles laborandiga, osutus erialane jutt kohati nii keeruliseks, et arstidelgi oli kõike raske mõista,” tunnistas Peep Põdder, kes koos ravijuht Kalle Piiskoppeliga külalistele selgitusi jagas.

“Erilist huvi pakkus meile Jõgeva Haiglas rakendatud praktika lamatiste ravimisel ja vältimisel, mistõttu palusime teemakohased materjalid ka endale ära tõlkida,” ütles Gediminas Rimdeika.

Mõlema haigla meditsiinitöötajad vahetasid kogemusi ka vajalikke dokumentide vormistamises. Intensiivraviga tegelevad õed Jõgevalt ja Vilniusest rääkisid sel teemal põhjalikult.

Peep Põdderi sõnul on Jõgeva meedikutel Leedu kolleegide õenduskultuurist paljugi õppida. “Leedus on omaaegsete väga heal tasemel halastajaõdede töötraditsioonidest välja kasvanud klassikaline õenduskultuur, mida tõestab õdede käitumiskultuur, hea lävimine patsientidega, samuti rõivastus ja väljanägemine. Näiteks ei sinata sealsed õed patsiente ega pöördu soliidsemas eas ravialuste poole sõnadega “mammi” või “papi”, vaid kutsuvad neid prouadeks ja härradeks. Sellist käitumismalli oleks mõttekas järgida Eestiski. “

Vilniuse meedikud kohtusid ka Jõgeva maavanema Aivar Kokaga, kes rääkis maakonna arenguperspektiividest. Tutvuti ka Voorel asuva Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskusega ja Raja vanausuliste kloostriga Kasepää vallas.

Lähiajal sõidab aga Vilniusse Jõgeva Haigla delegatsioon, mis koosneb peamiselt õdedest ning teisteski keskmeditsiiniala töötajatest.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus