Leader-meetme toetusi saab taotleda 19. juunini

Jõgevamaa Koostöökoda on pikendanud Leader-meetme projektitaotluste vastuvõttu 19. juunini.

Esialgu pidi taotluste vastuvõtt lõppema 23. aprillil. Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuht Aive Tamm ütles, et kuna lisaideevoor alles lõppes, siis nemad saavad samuti esitada oma taotlusi 19. juunini. Samuti saavad pikendust need, kes pole põhivooru kõiki dokumente jõudnud veel esitada

Seni on läbi Leader-meetme Jõgevamaalt PRIAsse esitatud 11 taotlust kokku 1,5 miljoni krooni saamiseks. Umbes sama suure summa ulatuses läheb käesoleval nädalal veel teele seitse taotlust. Esitamata on umbes kümme taotlust.

Mullu detsembrist kuni tänavu 15. jaanuarini korraldatud ideevoor andis kokku 54 ideed, mille elluviimiseks küsiti 17,6 miljonit krooni. Kokku saab Jõgevamaa Koostöökoda tänavu jagada 12,6 miljonit krooni, 2010. aasta lõpuni on tegevusgrupil võimalik maakonda tuua kuni 27 miljonit krooni.

Kõige rohkem taotlusi laekus Jõgevamaal “Olla, tulla, jääda“- meetmesse, kokku seitsme miljoni krooni eest. Kõige aktiivsem taotluste esitaja oli Põltsamaa piirkond (Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani vallad), sealsed huvitavamad ideed olid seotud mõisahoonete taastamise ja piirkonna üldilme parandamisega.

Leader-meetmest toetatakse maapiirkonna elukvaliteedi parandamisele ja majandustegevuse mitmekesistamisele suunatud projekte. Leader-toetuse saamist ei otsusta riik, vaid kohalikul tasandil moodustatud tegevusrühmad. Jõgevamaa Koostöökojal on tänaseks 79 liiget, sh 11 omavalitsust, 25 ettevõtet, 43 mittetulundusühingut. Projekte võivad esitada ka mitteliikmed, kuid liikmetel on koostöökoja asjades kaasarääkimisel suurem sõnaõigus.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus