Leader-lood said raamatusse

Jõgevamaa Koostöökoja eilsel talveseminaril Pajusi rahvamajas esitleti vastilmunud raamatut “Leader-lugusid Jõgevamaalt”, mis annab ülevaate Euroopa Liidu lõppenud rahastusperioodil Jõgevamaal teostatud Leader-projektidest.


Eesti maaelu edendajatele on teatavasti juba mõnda aega toeks olnud Euroopa Liidu käivitatud programm Leader. Jõgevamaa Leader-tegevusgrupp, MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda on maakonna kõigi valdade ja Mustvee linna MTÜde ja ettevõtete, samuti omavalitsuste endi häid projekte toetanud 2009. aastast alates. Tänu Leader-toetusele on toimunud vahvaid sündmusi, korrastatud küla- ja rahvamaju, saadud juurde huvitegevuse ja kogukonnateenuste pakkumise võimalusi, likvideeritud ettevõtete arenemist takistanud kitsaskohti, üllitatud trükiseid, kuhu talletatud inimestele olulised kodupaigalood. Ühtekokku on Jõgevamaal Leader-rahaga teoks tehtud umbes 400 projekti. Vastilmunud trükises kirjeldatakse neist pisut enam kui sadat.

“Nii see muidugi polnud, et panime projektid pingeritta ja esimesed sada pääsesid raamatusse. Pigem püüdsime projektide valikul jälgida seda, et eri valdkonnad oleksid esindatud ja eri piirkonnad kaetud,” ütles Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuht Aive Tamm. “Minu meelest on see raamat päris uhke kokkuvõte lõppenud rahastusperioodist: see näeb ilus välja, ent on samas piisavalt informatiivne. Lood projektidest on ladusalt kirjutatud ja illustreeritud hea pildimaterjaliga.”

Osa lugusid oli olemas

Enamik raamatus sisalduvaid lugusid olid juba varem kättesaadavad Jõgevamaa Koostöökoja kodulehel. Vooremaa ajakirjanik Riina Mägi on neid koostöökoja tellimusel üsna mitme aasta vältel kirjutanud. Raamatu hea väljanägemise huvides tuli paljusid lugusid siiski kärpida ning terve rida tekste sai ka spetsiaalselt raamatu tarvis juurde kirjutatud.

“Meie kodulehe seda osa, kus on projektidest kõnelevad lood, on mitmel korral teistele tegevusgruppidele eeskujuks toodud ja meilt on ka korduvalt küsitud, kuidas need lood sinna tekivad,” ütles Aive Tamm. “Vastus on lihtne: tuleb kaasata professionaalne kirjutaja. Tegevusgrupi tegevjuhil pole tavaliselt sellise kirjatöö jaoks aega ja pealegi on parem, kui lood on kirjutatud n-ö kõrvaltvaataja vaatevinklist. Tänu sellele, et hulk projektilugusid oli juba olemas, oli raamatut tunduvalt lihtsam välja anda. Illustreeriva fotomaterjali leidmine oli siiski päris keeruline töö. Osa fotosid pärineb maakonnalehe Vooremaa arhiivist, osa projektidega seotud inimestelt. Teemablokke sisse juhatavate fotode autoriks on Liina Laurikainen, kaanefoto on Tiina Kullilt. Raamatu kujundamisel tegi suure töö ära AS Seitung kujundaja Edvin Kasemets. Ta oli materjali meie soovide järgi “paikaloksutamisel” lõpmatult kannatlik.”

Aive Tamme sõnul on meie tublid maaeluedendajad tihti võtnud hoiaku, et see, mida nad teevad, on tähtis ainult kohalikele ega vajagi laiemat tutvustamist.

“Loodan, et vastilmunud raamat paneb neid asjadele pisut teisiti vaatama ja tõstab nende enesehinnangut. Ka väiksemad ettevõtmised muutuvad ju koos vaadatuna osaks suuremast protsessist. Ning pealegi – avaliku raha eest teoks tehtud asjadest tulebki uhkelt ja kõva häälega rääkida.”

Abivalmis sädeinimesed

Vooremaa ajakirjanik Riina Mägi tunnistas, et Leader-projektidest kõnelevaid lugusid on tal endalgi huvitav kirjutada olnud.

“Olen tänu sellele kokku puutunud väga paljude toredate inimestega,” ütles ta. “Enamasti oleme suhelnud telefonitsi. Võhivõõra inimesega telefonijutu alustamine on tegelikult nagu pea ees, tundmatusse vette hüppamine: iial ei tea, kuidas sinu pöördumisele reageeritakse. Aga Leader-projektide eestvedajateks on enamasti n-ö sädeinimesed ja nendega leiab alati ühise keele. Juba poole jutu peal ununeb, et meie tutvus on vaid veerand tunni pikkune ning räägitud saab ka asjadest, mis projekti otseselt ei puuduta. Olen tänulik kõigile, kes lahkesti vajalikku infot jagasid, ja loodan, et projektijuhid on niisama mõistvad ka edaspidi: raamat sai küll valmis, aga koostöökoja kodulehe projektilugude osa on plaanis ikka veel täiendada.”

Raamatut “Leader-lugusid Jõgevamaalt” trükiti tuhat eksemplari.

“Meie jaoks on see hea meene, mida külalistele ja koostööpartneritele kinkida,” ütles Aive Tamm. “Ka raamatus kirjeldatud projektide eestvedajad saavad kindlasti trükise omanikuks. Teisedki huvilised võivad seda meie kontorist küsima tulla.”

Aive Tamme sõnul on mõnel teiselgi Eestis tegutseval Leader-tegevusgrupil plaanis teostatud projektide kohta raamat välja anda.

Praegu teatavasti Leader-toetusi taotleda ei saa, küll aga on ettevalmistamisel Jõgevamaa Koostöökoja uue rahastusperioodi strateegia. Selle esmase versiooniga saab tutvuda koostöökoja kodulehel.

“Esmast versiooni täiendame veel mõningate uuringute tulemuste ja töögruppides üles tõstetud teemadega,” ütles Aive Tamm. “Strateegia esitamise tähtaeg on 30. aprill ja hinnang antakse sellele 31. augustiks. Siis saame esitada juba taotluse vahendite saamiseks ning hakata ette valmistama taotlusblanketti. Uue taotlusvooru avame arvatavasti tuleval aastal.” 

“Leader-lugusid Jõgevamaalt”

*Raamat, mis annab ülevaate Euroopa Liidu lõppenud rahastusperioodil Jõgevamaal teostatud Leader-projektidest.

*Väljaandja MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda

*Tekstide autor ja toimetaja Riina Mägi

*Kujundaja Edvin Kasemets

Fotod: Anatoli Makarevitš, Liina Laurikainen, Eili Arula, Toomas Reinpõld, Mati Alev, Riina Mägi, Tiina Kull ja erakogud.

*Trükitud OÜ Paar trükikojas.

*Tiraaž 1000 eksemplari.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus