Laupäeval saab Alatskivi Hirveaias kuulata parimaid eesti segakoore

Tasuta kontserdil esinevad segakoorid ka Järvakandist, Puka-Tõllistest, Tapalt, Tõraverest ja mujalt Eestist.

Segakooride laulupäeva ühe korraldaja, Eesti Segakooride Liidu tegevsekretäri Katrin Puuri sõnul tuleb Alatskivile 30 koori 815 lauljaga.

Tubina koorilooming on üsna keeruline, seepärast otsustas segakooride liit teha üldrahvaliku laulupäeva, mis sisaldab kuulajatele tuttavaid eelmise, aga ka varasemate laulupidude laule. ?Tubina repertuaari pakkusime valikkooridele,? lausus Puur.

Koorid Eesti eri paigust

Tema sõnul kompenseerib Kultuurkapital kõigi kooride laulupäevale sõidu kulud, seetõttu on ka väiksematel kooridel võimalik Eesti eri paigust Alatskivile tulla.

Alatskivi vald on oma eelarvest laulupäeva korraldamiseks eraldanud 5000 krooni, lisaraha tuleb fondidest ja sponsoritelt.

Lauljad saavad külastada Alatskivi lossi ja  Liivi Muuseumi, kus giidid annavad selgitusi nii Tubina pärandi kui ka lossi tuleviku kohta. Alatskivi lossis on avatud Alatskivi Kunstide Kooli koostatud näitus Eduard Tubin 100.

Samuti on võimalik oma silmaga näha Tubinale kuulunud klavereid nii Tartu perioodist, millel on komponeeritud Eesti esimene ballett “Kratt”, kui ka Rootsist kingitusena saadud klaverit, millel on komponeeritud mitmeid sümfooniaid ning muud.

Veel saavad koorid külastada Alatskivi Looduskeskust, viibida Alatskivi surnuaias, kus puhkavad Tubina isa ja vend, Juhan Liiv, Laksi Tõnis jt kultuuritegelased.

Kohal on Tubina poeg Eino

Alatskivi vallavanem Maie Nisu kinnitas, et mõned koorid saabuvad varem kohale, ööbivad koolimajas ja annavad eraldi kontserte. ?Tallinna Tehnikaülikooli Kammerkoor Peeter Perensi juhatusel esineb näiteks Kallastel, kus on Tubina sünnikodu tähistav mälestuskivi,? ütles Nisu.

Tema sõnul võtavad segakooride laulupäeva kontserdist osa ka Tubina poeg Eino perega Türgist ning poeg Reinu lesk Saima Tubin oma lastega Rootsist.

Kohalikud koorid laulupäeval ei osale. Maie Nisu sõnul tegutses Alatskivil aastaid segakoor, mis kahjuks on tänaseks tenorite vähesuse tõttu ühinenud Pala valla segakooriga. Kohapealsed koolikoorid on samal ajal Elvas Peipsiäärsete valdade laulupäeval. ?Seekord ei osale meie koorid lauljatena, küll aga pealvaatajatena ja abilistena korraldajatele,? tõdes vallavanem.

Alatskivi vald on aastakümneid helilooja Eduard Tubina sünniaastapäevi tähistanud: nii avati kohaliku koolidirektori Karl Elkeni eestvõttel koostöös tolleaegse sovhoosidirektori Toomas Saagiga juba 1985. aastal mälestustahvel Naelaveres, kus Tubin elas. Koostöös  Vardo Rumesseniga avati hiljem mälestuskivi tema sünnikodu tähistamiseks endises Torila külas ja praeguses Kallaste linnas. Eduard Tubina 90. sünniaastapäeval 18. juunil 1995 toimus Alatskivi Hirveaias Eesti Segakooride Liidu korraldatud laulupäev. 1996. aastal toimus laulupäev muuseumis ja nii tekkis idee luua muuseumi ka mälestustuba Eduard Tubinale.

Liivi muuseumis on Tubina tuba

Helilooja ja dirigent Alo Ritsing kinkis muuseumile oma isa Richard Ritsingu klaveri, ekspositsiooni koostas Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Eduard Tubina bareljeefi tegi skulptor Airike Taniloo, kes on ka Tubina sünnikodu tähistava mälestuskivi autor. Vivian Tordiku kaudu sai tolleaegne Liivi muuseumi direktor Maie Nisu teada, et Tartus on üles leitud Eduard Tubinale kuulunud klaver, viiul, esemeid, raamatuid ja umbes 800 lehekülge käsikirjalisi materjale. Nende hulgas oli ka Tubina kõige varem dateeritud soololaul “Õhtul”, mille ta oli pühendanud oma esimesele abikaasale Linda Pirnile ning see kannab daatumit 21.XI 1925. Seni oli Tubina esimeseks teoseks peetud “Hällilaulu” klaverile.

Kõige väärtuslikumaks leiuks võib aga pidada esimese klaverisonaadi finaali. Selle neljaosalise suurvormi kirjutas Tubin 1928. aastal Heino Elleri kompositsiooniklassis õppides ja seda peeti kadunuks.

15. juunil 1997. a. tähistati helilooja 92. sünniaastapäeva Tubina toa piduliku avamisega Liivi Muuseumis. Igal aastal tähistab Alatskivi vald oma suurkuju sünniaastapäeva: on toimunud kontserdid Tubina mälestustoas, Alatskivi kirikus ja lossis.

Eduard Tubina koorimuusika ei ole ulatuslik ega rikkalik, kuid helilooja juubel väärib tähistamist ka koorikontserdiga. Kultuuriministeerium pakkus kooriühingule sügisel, kui Tubina juubeliüritusi hakati plaanima, võimalust korraldada segakooride laulupäev helilooja sünnikohas Alatskivil. Kooriühing delegeeris selle ürituse korraldamise segakooride liidule. Viimane kaasas partnerina ka Alatskivi valla.

Alatskivi vallal on headeks partneriteks kõik valla asutused: SA Alatskivi loss, Liivi Muuseum, Alatskivi Kunstide Kool, Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkool, Alatskivi Maanaiste Selts, MTÜ Alatskivi Looduskeskus, toitlustusasutused ning mitmed ettevõtjad.

 

EDUARD TUBIN 100

*Festivali “Tubina ja tema aeg” lõpetamine Tartus 19. juunil

*Vanemuise ees avatakse pühapäeval Eduard Tubina monument

*Laupäeval kell 19 ETVs dokumentaalfilm “Äraoldud päevade summa” Eduard Tubina elust

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus