Laulu- ja mängukool tuleb ka Palamusele

 

Nii Jõgeval kui ka Palamusel hakkab laulu- ja mängukooliga tegelema noor muusikaõpetaja Ingrid Orgulas. Palamuse pole Ingridile kaugelki võõras kant, sest mõnda aega on ta juhendanud siin ka meesansamblit.
Pärast nelja aastat välismaal elamist ja töötamist on Ingrid tagasi ja valmis lapsi laulu- ja mängukooli kaudu muusika juurde viima.

Laupäeval kell 18 ongi Palamuse rahvamajja oodatud lapsed 2 – 18. eluaastani. Vastavalt sellele, kui palju ja millises vanuses koguneb soovijaid, moodustatakse laste eeldusi ja arengut silmas pidades õpperühmad. Koos hakatakse käima Palamuse rahvamaja juures.

Õpetatakse kuulama muusikat, arendama rütmitaju, väljendama laulu ja muusika abil oma tundeid jne. Läbi helidemaailma tahetakse arendada laste loovust, tegutsemisrõõmu ja eneseväljendamise oskust. Instrumendiõpet laulu- ja mängukoolis ei ole, küll aga võimaldab see tegevus laste sünnipäraseid eelduste ja arenemisvõime ilmnemisel edaspidi pillimängu õppida. Väiksematel lastel kuni kuuenda eluaastani kulgeb tegevus peamiselt läbi mängu, suurematel on mängu osa väiksem.

VAIKE KÄOSAAR


blog comments powered by Disqus