Laulame kõik koos Eesti sünnipäevaks

Eesti riik saab 100 aastaseks ja meil kõigil on sel puhul põhjust õnnitleda üksteist ja iseennast. On põhjust olla tänulikud neile, kelle tarkus ja pühendumus meid tänasesse päeva on toonud. Ja põhjust rõõmustada, et me arvult väike rahvas suutis raskete aegade kiuste püsima jääda, et oskasime oma keelt ja kultuuri hoida. See kõik annab põhjust uhke olla, pidu pidada, suured ja väikesed saalid ilu ja rõõmuga täita.

Üks võimalus sest kõigest osa saada oleks head inimesed kokku kutsuda ja 25. veebruaril oma väike kodune või kodukoha laulupidu teha – kingituseks Eestile. Usun, et just üheskoos laulmine oli karskusseltside, hoiu-laenuühistute jms loomise ning tegevuse kõrval üks neid olulisi allikaid, mis kasvatas rahvuse kokkukuuluvuse tunnet ja õpetas nii üksteist kuulama kui ka eestvedamisega kaasnevat vastutust võtma. Tänu ühistegevuse kogemusele, kasvasid nii valmisolek luua oma riik kui kindlus selle juhtimisega hakkama saada.

Oma kultuuri hoides püsisime koos ja vajadus ühte hoida pole 100 aastaga sugugi kadunud. Kooslaulmine on nagu salakeel, mis aitab meil selles üleilmastuvas tõmblemises kestma jääda. Kindlasti pole mõtet vastanduda nn masinamuusikale, kuid selle kõrval peab elus püsima oskus ja tahtmine ise viisijupp üles võtta ja sõprade abiga lugu lõpuni laulda. Meeliliigutav laulmise pidu peab olema vaba igasugusest sunnist või “kinnitatud” repertuaarist, abiks võiksid olla eestvedajate ja kokkutulnute poolt varutud salmikud-laulikud.

Sõltub kokkutulnute arvust, mitu korda igaüks viisiotsa üles saab võtta; minu lood oleksid näiteks: „Jää vabaks, Eesti meri“, „Mu meelen kuldne kodukotus…“, „Merepidu“, „Maid ja rahvaid maha jättes…“,  „Laev tõstis purjed üles …“, „Uhti, uhti uhkesti“, „Rohelised niidud“ ja midagi Valgrelt. Kindlasti peaksid kodusest kooslaulmisest osa saama lapsed ja noored ning neilgi olgu võimalus omi viise kooslaulmiseks pakkuda. Tore oleks sel päeval kõlanud lood kokku koguda ja üks EV100 lauluraamat trükkida. Kui eestvedajatel on tahtmist oma koduse laulmise peo  muljeid jagada, siis minuga saab ühendust tel 5158724. Moraalselt saab kingituse mõtet toetada aadressil: https://www.ev100.ee/et/laulmise-pidu

Eesti ja Eesti piiride taga erinevais paigus, aga ühel päeval sõprade-sugulaste seltsis üheskoos laulmine oleks ilus kingitus esivanematele selle kauni kombe ja meie riigi eest.

VALTER PARVE

blog comments powered by Disqus