Lätlased uurisid metsamasinaõppe korraldust

Kõrgetasemeline Läti metsandusametnike, õpetajate ja ettevõtjate delegatsioon tutvus teisipäeval Luua Metsanduskoolis metsamasinaõppega, et võtta siinsest õppetöö korraldusest eeskuju oma kutseõppesüsteemi reformimisel.

Meie kutseõppeasutuste töö ümberkorraldamine jääb kuue-seitsme aasta tagusesse aega, lätlased on oma kutsekoolide töö muutmisega praegu põhimõttelisi reforme läbi viimas. Nende jaoks oleme me n-ö mini-Soome, kus mastaabid tunduvalt väiksemad. 

Lätis tuleb kutsehariduse reform

Luual käinud Ogre Metsanduskooli direktor Modris Grantinš ütles, et Lätis hakatakse praegu väikesi kutseõppeasutusi suuremateks kutseõppekeskusteks ühendama. Mis täpselt tulema hakkab, seda meie ka praegu veel ei tea,” tunnistas ta. Ogres on praegu kolm kutseõppeasutust, mis tahetakse ühendada üheks suureks keskuseks. Metsanduse õpe on hädavajalik ja meie kool ei saa kuhugi kaduda,” nentis ta. Koolijuhi kinnitusel on nemad valmis kõik metsandust puudutavad erialad oma kooli üle võtma.

Luual on metsamasinate õpe minu hinnangul väga hästi korraldatud. Ka meie peaksime siinse kooli eeskujul Lätis oma õppetöö ümber korraldama,” ütles Grantinš.

Tema sõnul kaasati Eestisse sõites delegatsiooni ka väga palju tööandjaid, et nad näeksid oma silmaga siin tehtut ning avaldaksid omakorda survet haridusministeeriumi ametnikele kutseõppe parandamiseks.

Ogre koolile on Läti riik samuti oma metsa andnud, kuid puuduvad tehnilised võimalused seda üles töötada. Samuti tuleks Grantinši hinnangul Lätis pisut seadusi muuta, et kool saaks oma teenitud tulu tagasi investeerida. Praegu võtab riik raha endale.

Oleme küll rõõmsad, et praktikakoht on õpilastel olemas, kuid meie teenitu võiks siiski kooli jääda ja õppetöö kvaliteedi parandamiseks minna,” nentis ta. 

Ogre kool rajab oma õppekeskust

Metsamasinate õppekeskus on Lätis küll olemas, kuid see ei ole kooli oma. Nüüd on Ogre kool kirjutanud  metsamasina õppekeskuse rajamiseks europrojekti ja saanud sellele ka positiivse vastuse. Tulime eeskuju võtma, mis selles keskuses olema peaks,” ütles koolijuht.

Tema hinnangul annab Eesti riik metsamasina juhiks õppijatele neli korda suurema baasraha kui näiteks haljastajaks õppivale noorele. Lätis saab metsamasina juhiks õppija vaid 1,8 korda rohkem raha kui tavaline kutseõppur. Ja seda  on Grantinši hinnangul ilmselgelt vähe. Tehnika on ju väga kallis,” märkis ta.

Lõunanaabrid tundsid huvi kutsetunnistuste väljaandmise vastu, veel huvitas neid, millised juhiload peavad Eestis olema nii langetusmasina (harvesteri) kui ka kokkuveotraktori ehk forvarderi juhil.

Suisa peensusteni päriti koolile kuuluva metsa majandamise kohta. Nendele küsimustele vastas kooli metsaülem Peep Arold.

Veel tunti huvi, millist tehnikat kool juurde vajaks. Luua Metsanduskooli metsamasinakoolituse juhtivõpetaja Andres Müürisepa sõnul kuluks veel ära üks väike langetusmasin ja üks väike kokkuveotraktor. Hooldusraietest väga suur osa tehakse Eestis seni mootorsaage kasutades. See tehnoloogia on aga töömahukas ja väheefektiivne. Kuna päevakorral on raiemasinate aktiivsem kasutamine hooldusraiete tegemiseks, siis tingib see ka vajaduse vastavale väljaõppele suuremat rõhku panna. Sellest tulenevalt siis tarvidus ühe hooldusraietöödeks sobiliku masinakomplekti järele,” rääkis Müürisepp.

Ka tundsid lõunanaabrid huvi, kui palju kokkuveotraktoreid ja langetusmasinaid Eestis võiks hinnanguliselt töötada. Andres Müürisepa hinnangul võiks meil olla ligikaudu 500 kokkuveotraktorit ja umbes 200 langetusmasinat.

Grantinš käis esimest korda Luual möödunud sajandi kaheksakümnendate aastate algul, sellepärast teab ta hästi, mis siin varem oli, ja oskab võrrelda praegusega.

Koju tagasi minnes teab Grantinš hästi, mida teha tuleks.  Loodan ettevõtjate abile, nemad on nüüd Luua Metsanduskooli näinud ja teavad, kuidas võiks olla,” nentis ta. 

Ogre ja Luua Metsanduskoolid

*Ogre Metsanduskoolis õpib 387 õpilast

*Luual on õpilasi umbes 400

*Erialasid on Ogre koolis neli: metsatehnik, mehhanisaator, puitmajade ehitaja ja ökonomist

*Luua Metsanduskoolis on kolm õppevaldkonda – metsandus, aiandus ja loodusturism.

*Metsanduse valdkonna erialadeks on metsandus ja metsamasinate juhtimine.

*Eesti riik on viimastel aastatel tellinud Luua koolilt aastas 33 metsamasinaoperaatori ettevalmistuse

*Ühe poisi koolitamine metsamasinajuhiks maksab aastas ligikaudu 80 000 krooni

*Põhikooli baasil komplekteeritud metsamasinajuhi rühmades on igas 12-13 õpilast.

*Põhikooli baasil vastu võetud noored õpivad kolm aastat ning omandavad koos üldise keskharidusega ka langetusmasina ning kokkuveotraktori juhi kvalifikatsiooni

*Lisaks on koolis veel aastane töökohapõhine kokkuveotraktori juhi kursus ja aastane töökohapõhine langetusmasina juhi kursus, kus õpib kokku 10 meest, kes teevad praktika omal töökohal

*Gümnaasiumiharidusega õpilasi pole praegu metsamasina operaatori erialale vastu võetud. Järgmiseks õppeaastaks 2010/2011 saavad keskharidusega õppurid kandideerida kuuele kohale kokkuveotraktori juhtide õpperühmas

iii

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus