Lätlased käisid Jõgeva vallas sõprussidemeid süvendamas

Jõgeva valda külastanud 25-liikmeline delegatsioon Lätist Priekuli vallast tutvus kahel päeval siinsete ajaloo- ja kultuuriväärtuste ning tänapäevaste ettevõtmistega. Viibiti Palamusel, Jõgeval, Kuremaal ja Sadalas. Käidi ekskursioonil ka Peipsimaal.


Priekuli oli varem Palamuse valla koostööpartner. Seekordse visiidi eesmärgiks oli süvendada sõprussidemeid Jõgeva vallaga, ühtlasi tutvuda siinse töökorraldusega.

„Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumis oli võimalus sulega kirjutades näpud tindiseks teha. Muuseumi projektijuht Janek Varblas kehastas ranget pedagoogi ning innustas eesti keelt omandama. Palamuse lasteaias oli giidiks direktor Marika Merusk. Jõgeva põhikooli ja raamatukogu uues hoones viis läbi eksursiooni vallavalitsuse arenduse peaspetsialist Erki Teder. MTÜ Pommiauk Jõgeva militaarmuuseumist andis väga huvitava ülevaate selle eestvedaja Sergei Jerjomin,“ selgitas Jõgeva vallavalitsuses välissuhteid kureeriv abivallavanem Viktor Svjatõšev.

Kuremaa lossi, järve ja parki tutvustas SA Kuremaa turismi- ja arenduskeskus juhataja Tiina Tegelmann. „Külalisi lummas eriti õhtuses  kuuvalguses Kuremaa järv. Nii mõnigi tegi järve vees ka hommikuse ujumise ning kiideti vee puhtust. Tõdeti, et Kuremaa külalistemaja on üks mõnus paik ööbimiseks, sest aleviku miljöö, eriti hea ilmaga, kutsub välja kaunist loodust nautima,” ütles Svjatõšev.

Külaeluga tutvuma sõitsid lätlased Jõgevamaa Aasta Külla 2108. Sadala Külade Seltsi juhatuse esinaine Pille Tutt tutvustas külaelu kordaminekuid, rääkis seltsi tegemistest ja tulevastest plaanidest. Tutvuti kogukonna kõlakoja, lipuväljaku ja rahvamajaga. Külalised olid huvitatud Tallinnas suvel toimunud laulu- ja tantsupeost „Minu arm” tuleteekonna rahvapeost  Sadalas. Huviga kuulati 28. septembril toimuva maal elamise päeva ettevalmistusi, kui kõlakoja platsil tutvustatakse ettevõtjaid, kohalikke teenuseid, toimub kultuuriprogramm ja mälumäng.

„Sarnane päev toimub Lätimaal mõningates piirkondades kevadperioodil. Sadala Külade Selts on igati avatud, et olla koostööpartner Priekuli valla kultuuritegijatele, MTÜ-dele ja kogukondadele,” rääkis Pille Tutt.

Enne ärasõitu käidi Peipsi ääres, et näidata järve, kus läti kalamehed talviti oma aega veedavad. Kaasa osteti hulgaliselt sibulat ja küüslauku ning loomulikult suitsukala.

„Külalised jäid väga rahule mitmekesise programmiga ning viisid endaga kaasa hea mulje Jõgeva valla inimestest ja arengutest. Läti delegatsiooni kuulus erinevate valdkondade töötajaid, seega jututeemasid jätkus mitmel elualal. Sotsiaalvaldkonnas on kavas teha edasist koostööd, lasteaednikud on juba aastaid kogemusi vahetanud.

Käsitleti kahe piirkonna turismialast koostööd, sest Priekuli on kaasatud ka rahvusvahelisse nelja riigi koostööprogrammi, mida veab Jõgeva vallavalitsus,” märkis abivallavanem Svjatõšev.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus