Läti ja Leedu majanduskasv on lähiaastatel Eestist kiirem

SEB langetas Eesti käesoleva aasta majandusprognoosi 1,5 protsendilt 1,3 protsendile. Järgmise aasta majanduskasvu ootus langes 3,3 protsendilt 2,6 protsendile. Selle põhjuseks on investeeringute vähenemine ja nõrk ekspordikasv.

Eesti majanduskasv ulatub 2013. aastal tagasihoidliku 1,3 protsendini, mis tuleneb investeeringute vähenemisest ja nõrgast ekspordikasvust ning on osaliselt tingitud Soome majanduse nõrgast seisust. Paranev välisnõudlus toob 2014. aastal kaasa majanduskasvu kiirenemise 2,6 protsendile ning 2015. aastal 2,9 protsendile. Eesti lähiaja majanduskasv jääb oma potentsiaalile (3-4 protsendiline kasv) alla — kasvu hoiavad tagasi jätkuvalt vähenevad EL-i tõukefondide mahud järgmistel aastatel.

Käesoleval sügisel on sarnaselt Lääne-Euroopale pea kõikides Kesk- ja Ida-Euroopa riikides näha majanduste taastumist, nii et põhi jäi 2013. aasta teise kvartalisse. Ida-Euroopa riikide majanduste taastumine on järgmisel paaril aastal tagasihoidlik. Riigiti on olukord erinev – Poola kasv taastub pärast ootamatult tõsist aeglustumist, Venemaa on oma üha süvenevas reformivajaduses aeglasemal kasvutrajektooril kui enne kriisi ning Ukraina on sunnitud kriisist väljumiseks devalveerima oma valuutat. Läti ja Leedu kasvavad regioonis jätkuvalt kõige kiiremini: Läti 4,8 protsenti mõlemal järgneval aastal ning Leedu 3,5 protsenti järgmisel ja 4,5 protsenti ülejärgmisel aastal.

i

RUTA ARUMÄE, SEB majandusanalüütik

blog comments powered by Disqus