Lasterikkus ja rahvastikuloome

Aastatel 1958-2008 on Eestis sündinud 638 569  ja surnud  625 467 eestlast ning sünnid ületasid surmasid 13 103 võrra. Sel ajavahemikul sündis peredesse, kus  juba kasvas kolm ja enam last, kokku 127 710 last, kelleta  eestlaste loomulik iive olnuks negatiivne ehk – 114 607.

1989. aasta rahvaloenduse andmetel oli Eestis eestlasi 963 281, neist 952 032 ehk 98,9 protsendil emakeeleks eesti keel. 2000. aastal loeti eestlasteks  930 219 inimest, neist

910 493 ehk 97,9 protsenti pidas emakeeleks eesti keelt.

Võttes aluseks arvutuse (vt ka Meie Maa, 31.08.2001), et  kolm ja enam last on sündinud umbes 20 protsendil eesti  perekondadest ja kõik need lapsed kokku  moodustasid kõikidest sellel aastal sündinud lastest ca  40 protsenti, on suurperede panus  eestlaste jätkusuutlikkusse  olnud 50 aasta jooksul ca 250 000 inimest! See ongi eesti perekondade (tunnustamata?) kullafond ning  iibe võti.

i

AGO TEDER

blog comments powered by Disqus