Lasterikastele peredele tuleb tagada head elamistingimused

Eestis elab viie lapsega üksikisa, kes ehitas põlvini virtsa täis laudast oma perele ilusad eluruumid. See sai võimalikuks lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse abil.  Pereisa kasutas talle antud 160 000 krooni ehitusmaterjalide ostmiseks ja tegi kõik tööd ise.

Sellest järeldan, et teinekord piisab ka mõõduka suurusega toetusest, et riigi ja pere koostööna anda paremad elutingimused korraga viiele lapsele.

Mida rohkem lapsi, seda suuremad kulud

Lasterikaste perede majanduslik olukord on sageli raske – mida rohkem on lapsi, seda suuremad on ka kulud. Eesti põhiseaduse kohaselt peavad aga lasterikkad pered olema riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all. Isamaa ja Res Publica Liit on kujundanud oma poliitikat nii, et perekond ja kodu kui Eesti tuleviku aluseks olevad väärtused oleksid riigi kaitse all mitte üksnes sõnades, vaid ka tegudes. Majandus-ja kommunikatsiooniministrina, kelle töövaldkonnas on ka elamumajanduse küsimused, käivitasin 2008. aastal lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse.

Toetuse eesmärgiks on nelja- ja enamalapselistele peredele elamisväärsete tingimuste loomine.  Korralik kodu on oluline iga Eesti inimese jaoks.  Et saavutada sündimuse kasv ja Eesti rahvastiku positiivne iive, tuleb täna kasvavatele lastele tagada head elutingimused. Vastasel juhul on ohuks sotsiaalne tõrjutus ja tagasilöögid laste arengu võimalustes. Meil ei  ole Eestimaal nii palju lapsi, et saaksime sellisel asja juhtuda lasta. Seetõttu toetab riik kodutoetusega olemasoleva eluasemelaenu põhiosa tagasimaksmise vähendamist, eluaseme soetamist, püstitamist või renoveerimist, samuti vajalike  tehnosüsteemide või –võrkude rajamist või korda tegemist.  

Toetuse kasutamine tuleb läbi mõelda

2008. ja 2009. aastal oleme lasterikastele peredele kodutoetuseks jaganud 119,2 miljonit krooni. Oleme toetanud 759 peret, kus sirgub kokku peaaegu 4000 last. Iga pere on saanud kodutoetust keskmiselt 157 000 krooni. Meil on hea meel selle üle, et toetust saanud pered on jaotunud ühtlaselt üle Eesti. Toon mõned näited, milleks seda raha kasutatud on. Üks kümne lapsega pere sai toetust 320 000 krooni ning selle eest said nad ära vahetatud oma kodu kanalisatsioonitorustiku, elektrisüsteemi, küttesüsteemi, teha põrandate ja lagede kapitaalremondi, vahetada aknad, siseuksed, välisukse ja renoveerida kaks vannituba.

Parimad tulemused on saadud siis, kui pered on kirjutanud läbimõeldud taotluse, ostnud toetuse eest peamiselt ehitustarbeid ning teinud kogu remondi oma pere ja sugulaste jõududega. Sarnaselt toiminud peresid on toetust saanute hulgas väga palju ning mul on hea meel näha, et ka pered soovivad elada paremas Eestis ning pingutavad selle nimel.

Tean, et kodutoetust saanute hulgas on väga toredate lugudega peresid, kus lapsed osalevad punase risti töös ja pereisad on vabatahtlikud päästjad.  On üks pere, keda renoveerimistööde käigus aitasid vabatahtlikud, kellele tasuti piima ja munadega. On peresid, kelleni on abi jõudnud viimasel hetkel ja kes on olnud olukorras, et tuleb kolida vana maja lagunemise tõttu tänavale. See pere sai toetuse eest osta oma päris esimese kodu.

Uus taotlusvoor algas aprilli lõpus

Olen viimastel aastatel külastanud mitmeid lasterikkaid peresid. Nende kodude kordategemise lugudega tutvumine on mind veennud selles, et toetus on läinud asja ette ja seda on tarvis jätkata hoolimata sellest, et riigieelarve võimalused on napid.  Mul on hea meel, et ka praegu on võimalik kõige raskemas olukorras olevate perede eluasemetingimuste parandamist jätkata ja 28. aprillil algas uus taotlusvoor, kus lasterikastele peredele eraldatakse täiendavad 35 miljonit krooni.

Riigi eraldatud raha kasutamine on usaldatud Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutusele KredeEx ja uues taotlusvoorus osalemiseks tuleb peredel Kredexi poole pöörduda. Küsimuste korral tasub KredExist enne taotluse esitamist uurida, mida on selle esitamiseks tarvis.

Mul on hea meel, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, KredExi ja Lasterikaste Perede Liidu koostöö on sujunud nii hästi, et kodutoetuse jagamine ei ole takerdunud bürokraatiasse ning on perede jaoks võimalikult lihtne. Tarvis oleks varsti astuda samm edasi ja kehtestada täna iga-aastasest rahastamisotsusest sõltuv toetus seadusega, et paljulapselistel peredel oleks oma elamistingimuste suhtes kindlustunne.

JUHAN PARTS, majandus- ja kommunikatsiooniminister

blog comments powered by Disqus